Hradí psychoterapii pojišťovna?

Takovou možnost bohužel zatím na Hedepy nenabízíme, ale pracujeme na tom, aby to v budoucnu bylo možné. Pokud byste rádi vyhledali psychoterapii hrazenou pojišťovnou, je nejprve nutné, aby váš obvodní lékař (případně psychiatr či jiný lékař) pro vás vypsal doporučení ke klinickému psychologovi nebo psychiatrovi, kteří mají oprávnění pracovat na pojišťovnu. Nevýhodou jsou však u psychoterapeutů pracujících na pojišťovnu dlouhé čekací lhůty, které se pohybují v rámci několika měsíců. Většina psychoterapeutů pracuje i nezávisle na pojišťovnách, kde není čekání zpravidla tak dlouhé, klienti si však musí sezení hradit sami.