Jak jsou naši psychoterapeuté ověřeni? Jaké splňují standardy?

Naše standardy ověřování psychoterapeutů vstupujících na platformu Hedepy vycházejí z kritérií profesních organizací jako je Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) nebo Evropská asociace pro psychoterapii (EAP).

Mezi našimi psychoterapeuty jsou pouze ti, kteří patří do některé z těchto kategorií: 

  • Psychoterapeuti s dokončeným výcvikem splňujícím kritéria profesních organizací (ČAP, ČPtS, EAP).
  • Psychoterapeuti ve výcviku splňujícím kritéria profesních organizací 
  • Psychoterapeuti, kteří jsou členy profesních organizací (ČAP, ČPtS, EAP).

Členství v těchto organizacích zaručuje, že psychoterapeuté splňují určité standardy kvality, což dává klientům jistotu, že na Hedepy najdou pouze ty psychoterapeuty, kteří mají dokončený nebo jsou frekventanty pouze kvalitních ověřených výcviků. Splnění uvedených podmínek u našich terapeutů důsledně kontrolujeme.

V4_hedepy-natalie-2-w_montaz