Proč je psychoterapie někdy na měsíce až roky?

Terapie přináší lepší porozumění sobě. Postupně lépe rozumíme svým pocitům, způsobům chování i tomu, co ho spouští, uvědomujeme si, jak a proč reagujeme na různé situace. Toto uvědomění se časem prohlubuje. Začínáme vidět souvislosti, které jsme dříve neviděli, lépe rozumíme sami sobě, dokážeme některé aspekty své osobnosti přijmout a třeba je i měnit.

V průběhu času se také postupně prohlubuje vztah a důvěra mezi klientem a terapeutem

Klient se cítí bezpečněji a může jít i do větší hloubky. Krátkodobá terapie pomáhá odstranit některé obtíže, vede ke zlepšení stavu. Dlouhodobější terapie má potenciál pro změnu osobnosti směrem k větší spokojenosti, plnějšímu životu, umožňuje vyrovnání se s traumaty či nepříjemnými situacemi z dřívějška. Vývoj člověka probíhá po spirále, v nových okolnostech a při různém stupni uvědomění se vracíme ke starým tématům, nahlížíme na ně z jiných úhlů pohledu a integrujeme je do svého pohledu na sebe sama.

hedepy-michaela-3-w