Jak může psychoterapeut pomoci s leadershipem?

Zlepšování leadershipu je často doménou koučování. Psychoterapie může pomoci porozumět vnitřním konfliktům či obavám, které brání tomu, být lepším leaderem. Kromě toho obvykle vede ke zlepšení vnímání vlastních pocitů a větší autenticitě. Může přispět ke zlepšení naslouchání a empatie k druhým. To vše je pro moderní leadership nezbytné.

Co je to leadership?

Leadership (vůdcovství) je nenásilný styl vedení lidí. Leader udává vize či cíle a ostatní jej přirozeně následují. Zatímco leader vede pomocí vize a podpory vnitřní motivace v týmu, manažer je více orientovaný na plánování, organizaci pracovních úkolů a tvorbu zisku. Manažerské dovednosti se dají naučit, pro leadera je důležitá i osobní zralost. Z manažera se může stát leader.

 

Jak vést dobře lidi?

Leader i dobrý manažer nastavují cíle, naslouchají lidem a podporují jejich vnitřní motivaci. Starají se o růst a rozvoj členů týmu, vybírají si do týmu schopné lidi a nebojí se, že je přerostou. Orientují se na pozitivní výsledky, hledají cesty a řešení náročných situací, ne jejich viníky. Poskytují zpětnou vazbu a zároveň jsou jí sami otevření. Dobří leadeři jsou také autentičtí a čitelní pro ostatní. K tomu všemu je také zapotřebí, aby leader rozuměl sám sobě, znal své silné stránky, ale i slabá a problematická místa. I k  tomu mu může pomoci psychoterapie.

Jak motivovat zaměstnance?

Zásadní, zejména u nedělnických profesí, je podporovat vnitřní motivaci zaměstnanců. Nastavit cíle a nechat je pracovat v mezích možností po svém, podporovat jejich učení, zapojovat je do dění a spolurozhodování. Spolu s úkoly předávat i zodpovědnost. Oceňovat práci lidí a místo negativní kritiky poskytovat férovou a na rozvoj orientovanou zpětnou vazbu.

hedepy-michaela-3-w

Jak dávat zpětnou vazbu?  

Efektivní zpětná vazba je orientovaná na budoucnost a ukazuje možnosti dalšího rozvoje, je poskytovaná individuálně a včas. Osvědčuje se na začátku požádat zaměstnance o zhodnocení své práce a dopřát mu dostatek prostoru a pozornosti. Konstruktivní zpětná vazba konkrétně popisuje pozorovatelné chování či výstupy práce a jejich důsledky, pozitivní i negativní. Manažeři se někdy bojí zpětnou vazbu dávat, mají strach z odporu či konfliktu, ale pokud se drží základních pravidel a mají skutečný zájem o druhého, může být výsledkem smysluplný dialog podporující rozvoj zaměstnance. Schopnost oddělit fakta od vlastních pocitů a umět obojí popsat výrazně usnadňuje poskytování zpětné vazby. I v tom může pomoci psychoterapie. 

 

Jak ovlivnit manažerský styl?

Každý manažer má svůj vlastní styl toho, jak pracuje s lidmi, jestli je autoritativní, či demokratický, zda lidem důvěřuje, nebo je neustále kontroluje. Styl je ovlivněn výchovou, osobností i kulturou. Řada manažerů používá, často nevědomě, stejný styl jako jejich nadřízený. Při psychoterapii se může ukázat, jak se člověk jako manažer skutečně cítí, zda se nesnaží o chování, které je v rozporu s jeho nastavením. Zároveň dochází k podpoře autenticity, která je pro manažera důležitá a zvyšuje jeho důvěryhodnost. 

 

Jak s leadershipem může pomoci online psychoterapie?

Manažeři a leadeři firem jsou vystaveni náročným pracovním situacím včetně konfliktů, zároveň si často stěžují, že je nemají s kým sdílet a připadají s nimi sami. Je tedy užitečné obrátit se na odborníka, který jim bude naslouchat a nabídne bezpečný prostor pro sdílení emocí. Vedoucí pracovníci  jsou také často zaneprázdnění, proto online psychoterapie může být možností, jak ušetřit čas s dojížděním nebo například spojit psychologickou konzultaci s procházkou. 

Reálný příběh klienta a jak mu pomohla terapie:

„Pracuji na nové pozici jako projektový manažer a vedu tým lidí, od kterých jsem dostal negativní zpětnou vazbu. Pomalu se rozhoduji, protože se bojím dělat chyby. Mám strach, že kvůli tomu o práci přijdu. Na terapii jsem se proto učil postavit se svému strachu a trénovat chybování, snažil jsem se chybovat záměrně, abych si uvědomil, že se nic hrozného nestane. Díky tomu jsem v práci flexibilnější a mohu rychleji řešit věci, které jsou neodkladné, čímž nezdržuji ostatní.“

Vyzkoušejte psychoterapii přes videohovor

Prohlédněte si terapeuty, kteří se specializují na leadership
Stres Leadership Prokrastinace Syndrom vyhoření
Ověřený certifikovaný výcvik
„To potřebné k nalezení té nejlepší cesty pro nás máme v sobě, jen je třeba to najít. K tomu vám ráda pomohu.“
650 Kč / sezení
Ing. Lenka Matoušová (1000+ h. praxe)
Sebevědomí Vztahy Motivace Leadership therapist_field-27
2 lidi doporučují
Ověřený certifikovaný výcvik
„Jsem fanouškem svých klientů a spolu s nimi hledám cestu k naplnění jejich naděje.“
850 Kč / sezení
Mgr. Ivo Kotek, MBA (500+ h. praxe)
Stres Sebevědomí Leadership Vztahy therapist_field-27
4 lidi doporučují
Ověřený certifikovaný výcvik
„Pod mým nedirektivním vedením najdete řešení na pracovní i osobní problémy. Znovu uvěříte sami sobě a získáte odvahu realizovat potřebné kroky.“
850 Kč / sezení

Přemýšlíte nad psychoterapií?

V tom případě stojí za to ji vyzkoušet

Pokud přemýšlíte o psychoterapii, určitě stojí za to ji vyzkoušet. Psychoterapie nemusí být jen p…

Podle realizovaných studií je online psychoterapie srovnatelně účinná jako psychoterapie “tváří v…

První sezení může probíhat různě. Pokud jde o online sezení, kromě toho, že probíhá přes počítač…