Jak může psychoterapie pomoci s nemocemi způsobenými psychickými problémy?

Může to znít podivně, léčit psychoterapií vysoký tlak nebo zánět močových cest. Pokud ale na symptomy pohlédneme jako na řeč těla, které s námi komunikuje, můžeme se začít ptát na to, co nám chce vlastně naše tělo skutečně říct. Psychoterapie je pomocníkem, který nám dodá odvahu mu naslouchat.

Co je to psychosomatika?

Psychosomatika je obor – který objevuje souvislosti mezi naší psychikou a tělem. Psychiku si přitom můžeme představit jako obrovský prostor, který v sobě zahrnuje vše, na co myslíme, nebo co prožíváme, naše zážitký. To vše máme v sobě uloženo, i když na to právě nemyslíme nebo si to nepamatujeme. Pokud jsou navíc takové zážitky ohrožující, to znamená, že by mohly našemu organismu způsobit extrémní stres, může naše touha po zachování harmonie tyto zážitky potlačit. V tu chvíli přichází na scénu tělo, které reaguje o to silněji, čím více se bráníme přirozené reakci. 

 

Jaká jsou nejčastější psychosomatická onemocnění?

Vznik, rozvoj i průběh každého onemocnění souvisí v různé míře vždy i s naší psychikou. Zároveň každé onemocnění náš život zpětně ovlivní na všech jeho úrovních (tělesné, duševní, společenské i duchovní). Časté bývají například bolesti různých částí těla (migrény, bolesti končetin, kloubů, bolestivý pohyb, bolest zubů a další). Mezi chronická psychosomatická onemocnění můžeme zařadit astma, revmatoidní artritidu, atopický ekzém, alergie nebo například Crohnovu chorobu. Postižené jsou také jednotlivé orgánové soustavy (srdeční onemocnění, onemocnění trávicího traktu nebo psychosomatické sexuální problémy). To, jaká část těla projeví symptom, může souviset s její funkcí, ale také se symbolickou podobností, která se může vázat na konkrétní vzpomínku nebo předchozí zkušenost.

Jaká je příčina psychosomatických onemocnění?

Možná se vám už stalo, že jste onemocněli v tu nejméně vhodnou dobu. Stačí banální viróza, která na týden přeruší váš pracovní kolotoč. Řečí psychosomatiky jste unikli z nesnesitelného tlaku, který jste na sebe vyvíjeli vy sami nebo jste mu dovolili, aby na vás působil. Podobně jako jiné orgány a orgánové soustavy také imunita pracuje pod vlivem našich emocí. Za její oslabení pak může třeba právě stres. Příčinou psychosomatických onemocnění je pak často vnitřní konflikt. Ten je výsledkem toho, co si toužebně přejeme a co od sebe očekáváme (jací bychom měli být). V uvedeném příkladu může jít o touhu být opět dítětem a na chvíli zase nic nemuset, což je v konfliktu se strachem z toho, co se stane, když vše nezvládnu.

psychosomatika nemoci stres

Jak poznám, že je moje nemoc psychosomatického původu?

Možná už roky trpíte bolestmi hlavy. Vaše trápení se někdy zhorší, jindy zdánlivě ustupuje. Za ta léta jste absolvovali řadu vyšetření, vždy s negativním nálezem. Možná už o sobě dokonce pochybujete. Vždyť máte být úplně zdraví. Kde se tedy ta úporná bolest bere? Typickým znakem psychosomatického onemocnění je to, že trvá delší dobu (je chronické), občasně se jeho projevy zmírní, aby následně opět zesílily, a odborná lékařská vyšetření často nepřináší pozitivní nález. Aby to ale nebylo tak jednoznačné, psychosomatické onemocnění se může projevovat také přesně naopak. První, co je odhaleno, může být symptom, aniž ho sami vědomě prožíváme. Takovým příkladem může být pacient s onkologickým nálezem nebo pár konfrontovaný s neplodností. 

 

Jak se léčí psychosomatická onemocnění? 

Psychosomatika je komplexní obor. Na specializovaných pracovištích je pacientovi k dispozici tým odborníků, jehož součástí je lékař, psycholog a fyzioterapeut. Jejich cílem je poskytnout člověku ucelenou péči, která mu umožní zachytit nemoc v celém jejím kontextu a dál s ní pracovat tak, aby bylo porozuměno jejímu vzniku a rozvoji. 

Jedná se o dlouhodobý proces, jehož zásadní součástí je udělat ve svém životě právě ty změny, které člověku pomůžou žít vědomě v souladu s vlastními potřebami směrem k uzdravení. 

 

Jak mi může pomoci psychoterapie v léčbě psychosomatických onemocnění?

Psychoterapie pomáhá propojit životní příběh klienta s jeho tělesným bytím. Prostupují-li vaším životem citová zranění a máte pocit, že ve vztazích s ostatními musíte být neustále ve střehu, pak vaše tělo využije možnosti ukládat tuk a vytvořit ochranný pancíř, který mezi vámi a okolím tvoří bezpečnou vzdálenost. Nalezením spojitostí skrze životní příběh se pak otevírají ty správné možnosti změny. V uvedeném případě by se nejspíš klient zabýval vztahovými vzorci a vlastní sebehodnotou. Vztahy, ve kterých klient žije, se promítají i do vztahu s terapeutem, jedním z jeho úkolů je pomoci klientovi do nich nahlédnout. K dalším nástrojům psychoterapie jsou také na tělo orientované techniky, jako je autogenní trénink, terapie zaměřená na tělesné vnímání nebo focusing. Podobné možnosti práce s psychosomatickým onemocněním nabízí i online psychoterapie. 

Reálný příběh klienta a jak mu pomohla terapie:

„Začalo to mým problémem se zády. Doktoři si mě mezi sebou léta přehazovali, nikdo nenašel důvod mých opakovaných bolestí. Praktik mi doporučil zkusit ještě psychologa. Bránil jsem se, že nejsem blázen, ale neměl jsem už jinou možnost. Na terapii jsem pochopil, že si toho na sebe hodně nakládám a záda mi to tímto dávají najevo. Když se bolest objeví, vím už, že mám zvolnit. Terapeut mi ukázal relaxační techniky, kterými umím stres vyventilovat a bolesti tak předcházet.“

Vyzkoušejte psychoterapii přes videohovor

Prohlédněte si terapeuty, kteří se specializují na psychosomatiku
Deprese Úzkost Sebevědomí Vztahy Psychosomatika
2 lidi doporučují
Ověřený certifikovaný výcvik
„Cesta tu vždycky je…Mohu na ní být Vaším průvodcem, přičemž budu respektovat Vaše tempo, obavy, potřeby, rozhodování a podporovat Vaše kroky při směřování k životní spokojenosti.“
890 Kč / sezení
Úzkost Strach Psychosomatika Trauma
7 lidí doporučuje
Ověřený certifikovaný výcvik
„Vždy je pro mě důležité porozumět příběhu klienta. Snažím se terapii přizpůsobit jeho individuálním potřebám a společně s ním tak najít cestu, jak zvýšit kvalitu jeho života.“
890 Kč / sezení
Strach Sebevědomí Psychosomatika Životní změny
4 lidi doporučují
Frekventant terapeutického výcviku
„Terapie je dialog dvou bytostí, dvou duší. Ráda Vám budu terapeutem a poradcem v aktuálních tématech, a ještě raději průvodcem na cestě hlubokého seberozvoje duše a těla“
890 Kč / sezení
terapeuti

Doporučíme vám tři nejvhodnější terapeuty

Na základě 9 otázek vám ze 100+ terapeutů doporučíme ty, kteří nejlépe odpovídají vašim preferencím.

A to na základě věcí, o kterých chcete mluvit
Podle toho jak na terapii spěcháte
Podle druhu terapie, která vám bude sedět