Jak vám psychoterapie může pomoci v rodičovství?

Rodičovství je jednou z nejkrásnějších, ale zároveň nejnáročnějších životních úloh. Při hledání našeho rodičovského stylu často vycházíme z toho, jak jsme to měli doma my, když jsme byli malí. V lepším případě opakujeme, co se nám líbilo, v tom horším víme, jak to dělat nechceme. Nejen v hledání optimálního rodičovského stylu nám psychoterapie může pomoci.

Aha rodičovství. Jak na to? 

Aha Rodičovství je název knihy Laury Markham, která na rozdíl od jiných autorů píše o tom, jak změnit naše vlastní chování jako rodičů a tím směrem, kterým si přejeme, rozvíjet naše děti. Přečíst si knihu je dobrý začátek na cestě za odpovědným rodičovstvím, ne vždy to však stačí. Je v pořádku zajít za psychologem a poradit se s ním, jak postupovat v konkrétních výchovných situacích.

 

Jak budovat vztahy s dětmi? 

Každé dítě potřebuje lásku. Čím více lásky našemu dítěti projevujeme, tím více posilujeme důvěru mezi námi a prohlubujeme náš vztah. Víc péče, zájmu a pozornosti pak znamená méně trestů a konfliktů v dětství i později v pubertálním věku. Hledejte a objevujte situace, ve kterých je Vám s Vašimi blízkými dobře, kdy se jako rodina skvěle bavíte a vědomě vytvářejte více takových příležitostí.  

Jaké jsou nejčastější problémy v rodině? 

V každé rodině se mohou objevit problémy, které narušují vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Mezi nejčastější problémy v rodině patří hádky mezi rodiči potenciálně končící jejich rozchodem či rozvodem, domácí násilí, zanedbávání, problémy se sourozenci, finanční tíseň, vztah s novým partnerem rodiče a další. Je důležité se postavit problémům čelem a řešit je včas, aby se minimalizovaly negativní důsledky, které mohou způsobit dlouhodobé problémy.  

hedepy-natalie-1-w

Jak řešit problémy v rodině?

Každý problém je řešitelný. Je proto klíčové problém nepřehlížet, ale co nejdříve jej pojmenovat a jako rodina jej společně řešit. Užitečná v tomto ohledu může být rodinná psychoterapie, kdy členové rodiny (kterých se problém týká) nebo celá rodina pracuje s odborníkem na zlepšení. Ale i jako jednotlivec mohu vyhledat odbornou pomoc. Ačkoliv se mi nepodaří změnit ostatní členy rodiny, mohu ovlivnit sám sebe, jak prožívám, co se v rodině děje, jak na to reaguji a nastavit tak pro sebe zdravější a spokojenější způsob fungování v rodině. 

 

Jak řešit problémy s dětmi? 

Dřív nebo později se může stát, že si s našimi dětmi přestaneme rozumět a objeví se problémy. Je přirozené si nejdříve myslet, že se něco pokazilo a naše dítě není takové, za jaké jsme ho měli nebo že jsme něco zanedbali. Je jednoduché se na dítě zlobit a chtít po něm nápravu. Přesto je třeba se na problémy s dětmi koukat jako na problém celého rodinného systému. Děti je nedělají naschvál a mnohdy je to jen o tom, že neumějí na konkrétní situaci reagovat lépe. K úspěšnému zvládnutí problému je klíčová důvěra mezi dítětem a rodičem a pouto jejich vztahu. 

 

Jak může online psychoterapie pomoci se vztahy v rodině?

Online psychoterapie může být užitečná obzvlášť  v začátku, kdy si všimneme, že se nám vztahy v rodině nějak komplikují nebo ochlazují. Setkání s odborníkem nám může poskytnout nové pohledy na situaci, nabídnout možná řešení a inspirovat nás, jak o našich vztazích komunikovat s ostatními členy rodiny.  

Vyzkoušejte psychoterapii přes videohovor

Prohlédněte si terapeuty, kteří se specializují na rodičovství
Mgr. Tereza Chodlová (3000+ h. praxe)
Deprese Úzkosti Sebevědomí a sebepojetí Trauma Párová terapie
9 lidí doporučuje
Ověřený certifikovaný výcvik
„Psychoterapii vnímám jako bezpečný prostor, kde najdete porozumění a přijetí. Kde se vydáváme na společné hledání cesty, kterou se Vám v tuto chvíli nedaří najít.“
850 Kč / sezení
Úzkosti Rodičovství Truchlení Párová terapie Sebevědomí a sebepojetí
8 lidí doporučuje
Ověřený certifikovaný výcvik
„Jednej tak, abys sloužil lidství jak v osobě své, tak v osobě kohokoliv jiného. Aby člověk byl cílem tvého jednání, a nikdy pouze jeho prostředkem. (I. Kant)“
850 Kč / sezení

Přemýšlíte nad psychoterapií?

V tom případě stojí za to ji vyzkoušet

Pokud přemýšlíte o psychoterapii, určitě stojí za to ji vyzkoušet. Psychoterapie nemusí být jen p…

Podle realizovaných studií je online psychoterapie srovnatelně účinná jako psychoterapie “tváří v…

První sezení může probíhat různě. Pokud jde o online sezení, kromě toho, že probíhá přes počítač…