Jak může psychoterapie pomoci work-life balanci?

Psychoterapie nám může pomoci porozumět tomu, co je pro nás doopravdy důležité. Podle toho můžeme upravit své pracovní, osobní a rodinné vytížení, abychom dosáhli přijatelné rovnováhy.

Co je work-life balance?

Jednoduše řečeno jde o rovnováhu mezi prací a osobním životem. Tu ale nelze oddělit, práce či studium je součástí života a jejich důležitost se v různých fázích života mění. Vhodnější je přemýšlet o harmonii, která přispívá k celkové životní spokojenosti. Řada lidí dlouhodobě upřednostňuje práci před osobním životem i odpočinkem, což může vést k řadě osobních problémů a k syndromu vyhoření

 

Jak zlepšit work-life balance?

Základem je odpovědět si upřímně na otázku, jaké jsou naše aktuální životní priority. A těm se věnovat, nesnažit se stihnout vše a být ve všem dokonalí. Nelze být najednou výkonnou manažerkou a zároveň matkou na plný úvazek. Důležité je si najít čas na odpočinek, spánek a péči o sebe, nejen o ostatní. A pokud máte pocit, že „musíte“ hodně pracovat, pátrejte po tom, kde se ten pocit bere a co znamená, že musíte, v tom může být užitečná psychoterapie. Ke skloubení pracovního a rodinného života mohou pomoci i techniky time managementu.

Jaké jsou základní postupy time managementu?

Zásadní je motivace, bez ní se změny v time managementu dělají těžko. Na začátku je třeba si uvědomit, co vše děláme, proč a kolik času to zabere. Pak se zamyslet, co z toho se dá omezit nebo delegovat. Zmapovat, co jsou naši časožrouti a jak je můžeme eliminovat. Dále je třeba plánovat, kdy a co budeme dělat. To, co jsme si naplánovali, je potřeba pokud možno dodržet. K tomu pomáhají techniky zaměřené na koncentraci. Je nezbytné vyhradit si také čas na odpočinek a zastavení se. Žádná technika time managementu není samospasitelná, je třeba najít si, co nám nejvíce vyhovuje.

work life balance, time management

Jak se projevuje workoholismus?

Workoholik upřednostňuje práci před vším ostatním, pouze práce mu dává pocit smysluplnosti a užitečnosti. Podává vysoký výkon a často ho vyžaduje i od ostatních. Workoholik nemá koníčky, omezuje čas strávený s rodinou či přáteli. Když nepracuje, může se cítit provinile. Workoholik si usilovnou prací obvykle kompenzuje nějaký vnitřní problém, absenci vztahů, nedostatečné sebevědomí apod. Workoholismus často vede k syndromu vyhoření.

 

Jak se léčí workoholismus?

Klíčová je motivace, workohoholik si musí svou závislost uvědomit a chtít s ní něco dělat. Psychoterapie je významnou součástí léčby, pomáhá pochopit důvody závislosti, přehodnocovat priority a hledat i jiné zdroje vnitřní spokojenosti. Je nezbytné omezit pracovní aktivity, posilovat sociální vztahy, najít nové či obnovit dřívější záliby. Ke zlepšení pomohou i relaxační techniky a celkově zdravá životospráva. Jde o dlouhodobý proces a je v pořádku na to nebýt sám.

Reálný příběh klienta a jak mu pomohla terapie:

„Na terapii mě dohnalo vyhoření. Po sedmi letech na vrcholné manažerské pozici, kdy jsem pracoval dvanáct hodin denně, zažíval velký stres a neměl čas na rodinu, jsem se nervově zhroutil. Manželka mi dala ultimátum, buď terapie, nebo rozvod. Na terapii jsem zjistil, že jsem se přepínal kvůli svému extrémnímu perfekcionismu. Neuměl jsem delegovat úkoly, chtěl jsem všechno udělat sám, aby to bylo co nejlepší. Stále se učím nemít tak vysoké nároky a hlavně najít si čas na odpočinek. Srovnal jsem si priority a rodinu nyní stavím na první místo.“