Test deprese od odborníků

Rychlý a spolehlivý online test na depresi. Test metodou PHQ-9 je složený z devíti otázek. Využívaný terapeuty k odhalení příznaků deprese v klinické praxi.

Otestujte se na příznaky deprese

Jako depresi často označujeme špatnou náladu, kterou máme například ze špatného počasí či ze vztahových problémů. Většinou se jedná o výkyvy nálad, které se časem stabilizují. Co když je špatná nálada ale dlouhodobá?

Deprese je dlouhotrvající porucha nálady, kterou doprovází smutek, pochmurná nálada a brání nám v normálním fungování. Udělejte si krátký test a zjistěte, zda máte její příznaky. 

test na depresi

Pro koho je test deprese určen?

Pokud pociťujete zhoršenou náladu, únavu, ztrátu zájmu o věci, které jste dříve měli rádi, je možné, že se potýkáte s depresí a tento test je právě pro vás. 

Další příznaky deprese

  • Porucha spánku
  • Změna tělesné hmotnosti
  • Změna chuti k jídlu
  • Tendence k sebeobviňování a zoufalství
  • Problémy s trávením
  • Pocit sevření a tlaku na hrudi

 

Pokud vás pochmurná nálada provází více než 14 dní – otestujte se.

Depresi je možné rozeznat pokud trvá po dobu minimálně 2 týdnů.

Test na deprese metodou PHQ-9

Test PHQ-9 je běžně využíván k identifikaci deprese a to i zdravotnickými pracovníky. Několik výzkumných studií potvrdilo, že PHQ-9 test je efektivním způsobem měření deprese. Tyto studie také prokázaly, že test PHQ-9 může být citlivější než diagnostický rozhovor. 

Test obsahuje 9 otázek ohledně depresivní nálady, ztráty zájmu, problémů se spánkem, pocitů únavy či nedostatku energie. Odpovědi na tyto otázky můžete vybrat z možností – Vůbec ne, Několik dní, Více než polovinu dní, Téměř každý den. Tento dotazník zjišťuje jak často jste daný pocit či situaci zažili za poslední 2 týdny. 

Test na depresi na Hedepy.cz vychází z metody PHQ-9 a obsahuje jen 9 otázek. Celý test vám zpavidla  zabere 2-3 minuty.