Brainee akademie

Více než 30 lektorů vás v 60 videích provede různými technikami péče o duševní zdraví a seberozvoje. Osvojte si techniky zvládání stresu, mindfulness a sebepéče. Zlepšete svou práci s emocemi a zvládání náročných situací.
Videolekce
Duševní zdraví
Anežka Dašková
Anežka Dašková
 • Jak si duševní zdraví udržet
 • Co dělat, když je toho na nás opravdu hodně
 • Proč a jak bychom měli o své duševní zdraví pečovat
 • Jak si plánovat vlastní režim včetně regenerace
 • Šikovné způsoby a techniky, jak předcházet stresu
Zobrazit celé
Videolekce
Životní cíle
Petra Šimková
Petra Šimková
 • Jak spolu souvisí cíl a priority a proč jeden bez druhého nefungují
 • Jaké jsou nejčastější důvody selhání a jak jim předejít
 • Jaké parametry by měly mít naše cíle a jak si je definovat
 • Čtyři šikovné kroky, jak svého cíle dosáhnout
 • Proč je důležité žít také pro přítomnost
Zobrazit celé
Videolekce
Asertivita a konflikty
Karolína Peruth
Karolína Peruth
 • Co je asertivita a k čemu nám může být dobrá
 • Jaké typy komunikačních stylů využíváme a proč
 • Jak poznat pasivní, agresivní nebo manipulativní chování
 • Praktické tipy, jak a kdy uplatňovat asertivitu
 • Jak využít asertivitu v konfliktech
Zobrazit celé
Videolekce
Neurolingvistické programování
Jirka Martišek
Jirka Martišek
 • Co je to neurolingvistické programování (NLP)
 • K čemu můžeme NLP použít
 • Jak rychle může NLP fungovat
 • Jak vypadá postup NLP a ze kterých principů vychází
 • Jak pracují NLP terapeuti
Zobrazit celé
Videolekce
Vnitřní síla
Jitka Ševčíková
Jitka Ševčíková
 • Proč je vnitřní síla důležitá a jak ji můžeme posilovat
 • Jak můžeme čelit náročným situacím
 • Proč je důležité umět ovládat naše emoce a jak na to
 • Proč opouštět naši komfortní zónu
 • Jaké jednoduché nástroje nám pomohou naši vnitřní sílu trénovat
Zobrazit celé
Videolekce
Stanovení priorit
Daniel Gamrot
Daniel Gamrot
 • Jak začít s procesem stanovování priorit a jak funguje produktivita
 • Jak s prioritami pracovat a jak si je stanovit
 • Co dělat s neprioritními aktivitami
 • Jak dosahovat dobrých výsledků
 • Jak plánovat, přehodnocovat, delegovat či škrtat
Zobrazit celé
Videolekce
Soustředění a pozornost
Jan Kohut
Jan Kohut
 • Jak funguje soustředění a jak se lépe soustředit
 • Techniky, jak pracovat na své pozornosti a nezpomalovat výkon
 • Co nás při práci často vyrušuje a jak tomu předcházet
 • Užitečná pravidla pro zdlouhavou a náročnou práci
 • Jak si nastavit pracovní prostředí tak, abychom byli efektivnější
Zobrazit celé
Videolekce
Sebepéče teoreticky
Barbora Vavřichová
Barbora Vavřichová
 • Co považujeme za sebepéči a kdy bychom ji měli praktikovat
 • Proč je důležité sebepéči praktikovat pravidelně
 • Jaké benefity nám může sebepéče přinést
 • Jak může vypadat sebepečující přístup k životu
 • Jaké mýty o sebepéči kolují a proč to není tak úplně pravda
Zobrazit celé
Videolekce
Sebepéče prakticky
Barbora Vavřichová
Barbora Vavřichová
 • Jaké techniky můžeme při sebepéči využívat
 • Jak provádět zklidňující cvičení, které nám pomůže během dne zastavit
 • Jak provádět cvičení pro uvolnění napětí nebo rozpohybování
 • Jak provádět cvičení pro zklidnění a zastavení
 • Co jsou to Karty sebepéče a jak je využívat
Zobrazit celé
Videolekce
Propojení těla a mysli
Klára Vomáčková
Klára Vomáčková
 • Jak jsou tělo a mysl propojené
 • Co je to interocepce a k čemu ji můžeme využít
 • V jaké chvíli vzniká problém mezi propojením těla a mysli
 • Co se v našem těle v různých situacích děje
 • Jak znovu propojit tělo a mysl
Zobrazit celé
Videolekce
Jak se zbavit nervozity
Jirka Martišek
Jirka Martišek
 • Jak mozek pracuje s realitou a silnou živou představou
 • Způsoby, jak se můžete vypořádat s náročnou či nepříjemnou situací pomocí NLP
 • Jednoduchý postup pro to, jak zmírnit strach či nervozitu
 • Jak utlumit vnitřního kritika
 • V jakých dalších situacích vám může technika NLP pomoci
Zobrazit celé
Videolekce
Jak se učit online
Šimon Steffal
Šimon Steffal
 • Proč je k učení důležitá motivace a jak ji získat
 • K čemu nám může sloužit vzdělávací plán a jak si nastavit cíle
 • Jaké tipy a triky při učení využívat, abychom se vzdělávali efektivně
 • Jak často se učit a opakovat, abychom si vědomosti uchovali trvale
 • Jak poznat, že děláme pokroky, a jak tyto pokroky měřit
Zobrazit celé
Videolekce
Jak se správně rozhodovat
Petra Šimková
Petra Šimková
 • Jak fungují emoce, rozum a intuice a jak se přirozeně rozhodujeme
 • Co všechno ovlivňuje naše rozhodování a proč je to důležité
 • V jakých situacích je rozumné dát na svoji intuici
 • Co je změnový kříž a jak s ním pracovat
 • V jakých situacích bychom neměli dělat velká rozhodnutí
Zobrazit celé
Videolekce
Jak se vyrovnat s vnitřním kritikem
Šimon Steffal
Šimon Steffal
 • Jakými způsoby se může projevovat náš vnitřní kritik
 • Jak vnitřní kritik ovlivňuje náš život
 • Proč je důležité vnímat rozdíl mezi sebereflexí a sebekritikou
 • Jak si osvojit tzv. mentální odstup
 • Praktické tipy, jak s vnitřním kritikem úspěšně pracovat
Zobrazit celé
Videolekce
Kritické myšlení a práce s informacemi
Patrik Kořenář
Patrik Kořenář
 • Jak funguje tvorba obsahu a kdo ho tvoří
 • Jakou roli hrají média a jak umí ovlivňovat obsah sdělení
 • Proč je kritické myšlení v dnešním světě tak důležité
 • Jak si udržet odstup od mediálního obsahu
 • Kde hledat zdroje a jak k nim přistupovat
Zobrazit celé
Videolekce
Jak si vytvořit zvyky, které vydrží
Daniel Gamrot
Daniel Gamrot
 • Jak a které zvyky ovlivňují náš život
 • K čemu nám je vnitřní smysl a jak ho pro zvyky využít
 • Jak přistupovat k motivaci a jak s ní souvisí s návyky
 • Praktický postup, jak u sebe nový zvyk úspěšně zavést
 • Tipy, co dělat, aby zvyky opravdu vydržely
Zobrazit celé
Videolekce
Komunikace a jak vycházet s lidmi
Karolína Peruth
Karolína Peruth
 • Jaký je význam komunikace a jak souvisí se vztahy
 • Proč se v komunikaci nestačí opírat pouze o slova
 • Jakou roli v komunikaci hrajeme
 • Jaké zlozvyky v komunikaci máme a jak si je uvědomit
 • Zásady, jak svou komunikaci zlepšit a umět na ní pracovat
Zobrazit celé
Videolekce
Motivace
Anežka Dašková
Anežka Dašková
 • Co dělat, když nám chybí motivace, a jak si ji udržet
 • Jak můžete ve svých činnostech najít smysl a hnací sílu
 • Techniky, jak zatočit s prokrastinací a najít si prostor na odpočinek
 • Že to často není jen motivace, co nám chybí
 • Jak si poradit s dlouhodobými a zdánlivě náročnými úkoly
Zobrazit celé
Videolekce
Odvaha a motivace
Abhejali Bernardová
Abhejali Bernardová
 • Jak se Abhejali podařilo zdolat výzvu Sedmička oceánů
 • Proč na všechny výzvy neříkat automaticky “ne”
 • Jak zklidnit naši mysl před výkonem
 • Jaká fyzická a duchovní příprava má předcházet velkým krokům
 • Jak zdolat běžné i náročné životní výzvy
Zobrazit celé
Videolekce
Výkonnost a zdravé pracovní prostředí
Martin Ruman
Martin Ruman
 • Jak můžeme pracovat na výkonnosti v rozumné míře
 • Jak na kvalitní regeneraci a zdravý přístup k výkonnosti
 • Jaký vliv mají na výkon emoce, návyky nebo osobní hodnoty
 • Jak nastavit týmové hodnoty tak, aby byl tým produktivní
 • Proč je třeba rozvíjet potenciál jednotlivců v týmu
Zobrazit celé
Videolekce
Worklife balance
Karel Dytrych
Karel Dytrych
 • Co je to worklife balance a jaké podoby může mít
 • Jak worklife balance najít a praktikovat
 • Jak se z práce nezbláznit aneb tipy do osobního a pracovního života
 • Techniky, které vás naučí zdravému přístupu k práci
 • Jak na firemní wellbeing nebo co platí na zaměstnance
Zobrazit celé
Videolekce
Co když potřebuji kouče
Martina Wojtylová Opava
Martina Wojtylová Opava
 • Kdo je to kouč a s čím vám může pomoci
 • Kdy je vhodné vyhledat kouče
 • V jakých situacích se svěřit kouči a v jakých přátelům či rodině
 • Jak koučování probíhá a na co se můžete připravit
 • Tipy na techniky, které využívá energy koučink
Zobrazit celé
Videolekce
Adaptace na změny
Radek Laci
Radek Laci
 • Jak zkrotit přehnaná očekávání
 • Jak se soustředit sami na sebe a převzít za sebe zodpovědnost
 • Proč a jak změny nedělat
 • Praktické příklady, jak se adaptovat na změny ve cvičení
 • Jak může vypadat změna a jak si vytvořit zdravý návyk
Zobrazit celé
Videolekce
Duševní onemocnění
Michaela Kríková
Michaela Kríková
 • Jaká jsou nejčastější duševní onemocnění dnešní doby
 • Jaké jsou typické znaky těchto onemocnění
 • Jak postupovat, pokud onemocní náš blízký
 • Jak si najít terapeuta
 • Jak (ne)komunikovat s nemocným člověkem
Zobrazit celé
Videolekce
Úzkosti
Michaela Kríková
Michaela Kríková
 • Jaké máme druhy úzkostí a jak se projevují
 • Co jsou to fobie a jaké druhy fobií známe
 • Jakou pomoc můžeme vyhledat při duševním onemocnění
 • Kdo je psychiatr, psycholog, psychoterapeut a kdo kouč
 • Jak o svoje duševní zdraví preventivně pečovat
Zobrazit celé
Videolekce
Komunikace a efektivní práce v týmu
Karel Dytrych
Karel Dytrych
 • Jakých pravidel se při komunikaci držet
 • Jak formulovat sdělení pro lepší komunikaci v týmu
 • Které procesy můžete v týmu zdokonalit
 • Šikovné nástroje a techniky pro snadnější a efektivní komunikaci
 • Praktické tipy, které využijete v každodenním kontaktu s okolím
Zobrazit celé
Videolekce
Terapie
Tereza Hrušková
Tereza Hrušková
 • V jakém momentě a jak vyhledat odbornou pomoc
 • S jakými reakcemi se můžeme potkat, když se rozhodneme pro odbornou pomoc
 • Rozdíl mezi krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a terapií
 • Kdo je psycholog, terapeut, psychiatr a krizový intervent
 • Co je terapie a jak probíhá
Zobrazit celé
Videolekce
Smutek a pláč
Jana Kučerová
Jana Kučerová
 • Jak rozumět pláči a proč je tak zatížený předsudky
 • Jaké probíhají procesy v našem těle během smutku
 • Proč smutek zažíváme
 • Jak se smutkem zacházet
 • Jak poznat situace, kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc
Zobrazit celé
Videolekce
Hněv
Jana Kučerová
Jana Kučerová
 • Jaký je rozdíl mezi hněvem a agresí
 • Jaké fyzické a psychické procesy probíhají v těle během hněvu
 • Kde hněv vzniká a jak ho ovládat
 • Jaké jsou kladné a záporné stránky hněvu či vzteku
 • Jak se chovat k nahněvanému člověku
Zobrazit celé
Videolekce
Jak pracovat se strachem
Jana Kučerová
Jana Kučerová
 • Co se děje v těle a mysli, když máme strach
 • Kde se strach bere
 • Proč mozek nerozlišuje realitu a představu
 • Jak si se strachem, stresem, úzkostí a panikou poradit
 • Jak se naučit strachu předcházet
Zobrazit celé
Videolekce
Kritika, chyby a jak na ně reagovat
Renata Novotná
Renata Novotná
 • Jak přijímat zpětnou vazbu
 • Co se s námi děje, když nás někdo kritizuje
 • Jak se zachovat, když chybujeme
 • Co nám přinese kritika z okolí a jak ji využít ve vlastní prospěch
 • Proč je důležité naučit se kritiku i vlastní chyby přijmout
Zobrazit celé
Videolekce
Jak se vyrovnat s kritikou
Šimon Steffal
Šimon Steffal
 • Jaké druhy kritiky známe a jak obvykle zareagujeme
 • Jak ukočírovat emoce a předejít zbytečnému konfliktu
 • Jak nejlépe zvládnout situaci, kdy nás někdo kritizuje
 • Proč je důležitý emocionální odstup a jak ho využít
 • Kdy pro nás může být kritika přínosná a jak ji nejlépe přijmout
Zobrazit celé
Videolekce
Nastavení mysli k úspěchu
Petra Šimková
Petra Šimková
 • Co je úspěch a jak ho vnímat
 • Jak funguje fixní a růstové nastavení mysli a jak nás ovlivňuje
 • Jak být pánem své mysli a využít ji ve svůj prospěch
 • Jak reagovat na selhání a jak naložit s chválou
 • Jak si pomoci vykročením z komfortní zóny
Zobrazit celé
Videolekce
Organizace času
Daniel Gamrot
Daniel Gamrot
 • Jak na precizní time management bez trápení a odříkání
 • Jak a v jakých intervalech elegantně zpracovávat úkoly
 • Jak si nastavit perfektní systém plánování a jak zařadit osvěžení
 • K čemu je záměr a jak se s ním naučit pracovat
 • Jak zabránit okolnímu rozptýlení
Zobrazit celé
Videolekce
Paměť
Lenka Klumpnerová
Lenka Klumpnerová
 • Jaké máme typy paměti a co je pro ně typické
 • Jaké činnosti mají vliv na naši paměť
 • Jaké mnemotechnické pomůcky můžeme využívat pro lepší zapamatování
 • Praktické tipy, jak nezapomínat důležité věci
 • Která cvičení jsou pro trénink paměti nejlepší
Zobrazit celé
Videolekce
Odvaha
Anežka Dašková
Anežka Dašková
 • Co je odvaha a podle čeho se měří
 • Kdo je ve skutečnosti odvážný
 • Jak se přestat bát a začít prosazovat své myšlenky
 • Jak využít odvahu při zaměření na vlastní myšlenky a jejich změnu
 • Jak si umět vhodně prosadit myšlenky i u ostatních
Zobrazit celé
Videolekce
Jak prožívat emoce
Tereza Hrušková
Tereza Hrušková
 • Co jsou emoce a jak ovlivňují náš pohled na sebe i okolí
 • Jakými způsoby emoce vznikají
 • Jak dlouho které emoce trvají
 • Jak na různé emoce reagujeme
 • Jak s emocemi můžeme pracovat
Zobrazit celé
Videolekce
Spánek
Veronika Allister
Veronika Allister
 • Co znamená pojem cirkadiánní rytmus
 • Proč je pro nás spánek tolik důležitý
 • Jak optimalizovat svůj spánek
 • Jak můžeme měřit kvalitu a délku spánku
 • Praktické rady a tipy pro kvalitní spaní
Zobrazit celé
Videolekce
Zdravý a udržitelný pohyb
Andrea Voříšková
Andrea Voříšková
 • Co dělat pro to, abychom sportovali zdravě a udržitelně
 • Jak je tělo propojené s psychikou a proč je to důležité
 • Co se v našem těle při pohybu děje
 • Co pro sebe dělat, pokud nejsem zrovna milovník sportu
 • Praktické tipy, jak na zdravý vztah ke sportu
Zobrazit celé
Videolekce
Psychohygiena
Anna Hogenová
Anna Hogenová
 • Jaké nástrahy přináší dnešní doba
 • Proč se ženeme za výkony a co to způsobuje
 • Jak na psychohygienu nahlíží filozofie
 • Co všechno ovlivňuje klid naší duše
 • Jak se ubránit tlaku a co dělat pro psychohygienu
Zobrazit celé
Videolekce
Digitální závislost
Matěj Krejčí
Matěj Krejčí
 • Jak rozpoznat, že jsme závislí na digitálních technologiích
 • Proč jsme stále online a bojíme se odkládat telefon
 • Jaké kroky udělat, abychom měli čas sami na sebe
 • Proč není dobré technologie radikálně opouštět
 • Tipy, jak používat digitální technologie tak, aby nám sloužily, ale neovládaly nás
Zobrazit celé
Videolekce
Práce s ženskou energií
Iva Barnincová Říhová
Iva Barnincová Říhová
 • Jaké životní role ženy v moderní době zastávají
 • Jaké nároky klade společnost na dnešní ženy a co to způsobuje
 • Proč a jak energii ztrácíme a jak tomu zabránit
 • Jak se nenechat ovlivnit negací okolí
 • Jak nám může v životním plánování pomoci technika roadmap
Zobrazit celé
Videolekce
Pozitivní myšlení
Petr Fridrich
Petr Fridrich
 • Proč je v pozitivním myšlení důležitý smích a kde se v nás bere
 • Jaké používáme typy smíchu
 • Jak lze smích trénovat a co je cílem takového tréninku
 • Jak vypadají smíchocviky v teorii i praxi včetně ukázky
 • Jak jinak vyplavovat hormony štěstí
Zobrazit celé
Videolekce
Závislosti, které ovlivňují náš život
Vendula Loo
Vendula Loo
 • Co je to vlastně závislost
 • Jak je to se závislostí na kouření nebo sociálních sítích
 • Jak vzniká závislost a co může způsobovat
 • Jak závislostem předcházet
 • Jaké jsou nejčastější závislosti a čím nám ubližují
Zobrazit celé
Videolekce
Příliš mnoho zajíců: Plíživá smrt
Radka Dohnalová a Petr Havlíček
Radka Dohnalová a Petr Havlíček
 • Proč je jasnost ve strategickém směřování důležitá 
 • Tři kroky, které vedou k posílení adaptivity díky jasnosti ve strategickém směřování
 • Proč se nám „zabíjení“ věcí nedaří
 • Jak na vytváření not-to-do listů
Zobrazit celé
Videolekce
Důraz na výkon
Radek Laci
Radek Laci
 • Jak přistupovat k touze po výkonu
 • Jak naslouchat svým pocitům a najít svou hranici
 • Jak na sebe netlačit a přitom vnímat pokrok
 • Jaké je úskalí dokonalosti, kterou vidíme na sociálních sítích
 • Co nám pomůže vyvarovat se křeči těla a navodit stav flow
Zobrazit celé
Videolekce
Sebedůvěra
Vendula Loo
Vendula Loo
 • Z čeho sebedůvěra pramení a jak vzniká
 • Jak souvisí sebedůvěra se sebevědomím
 • Na jakých základech můžeme sebedůvěru vystavět
 • Jak umět posílit důvěru v sebe sama
 • Jak se projevuje nízká sebedůvěra a jaké jsou její hrozby
Zobrazit celé
Videolekce
Jak žijeme v digitální době
Matěj Krejčí
Matěj Krejčí
 • Co přinesla digitální doba a technologie
 • Jaké výhody a nevýhody pro nás má digitální doba
 • Jak fungují sociální sítě a co o nás říkají
 • Co nás stojí digitální technologie a jak funguje boj o čas a pozornost
 • Praktické tipy, jak digitální technologie lépe zvládat
Zobrazit celé
Videolekce
Posilování imunity
Andrea Mokrejšová
Andrea Mokrejšová
 • Co je imunita a čím ji nejčastěji narušujeme
 • Praktické tipy ohledně spánku, pohybu, otužování a stresových situací
 • Jak přizpůsobit stravu pro silnější imunitu
 • Které vitamíny nebo doplňky stravy mají smysl
 • Jak celkově imunitu posílit a chránit
Zobrazit celé
Videolekce
Co je to vlastně produktivita
Renata Novotná
Renata Novotná
 • Co to znamená být produktivní
 • Co všechno potřebujeme pro to, abychom byli produktivní
 • Jaké otázky si klást, abychom mohli pracovat na produktivitě
 • Proč je srovnání priorit naprosto klíčové a jak na to
 • Které techniky nám pomohou pro dosažení větší flexibility
Zobrazit celé
Videolekce
Cirkadiánní rytmus
Klára Vomáčková
Klára Vomáčková
 • Co je cirkadiánní rytmus
 • Jak cirkadiánní rytmus funguje a jak vypadá, když nefunguje
 • Jaké základní hormony máme a k čemu jsou pro nás dobré
 • Co dělat a nedělat pro správnou funkci cirkadiánního rytmu
 • Praktické tipy pro stravování, pohyb a soustředění
Zobrazit celé
Videolekce
Psychická první pomoc
Jirka Martišek
Jirka Martišek
 • Kdy pro nás mohou být negativní emoce užitečné
 • Jak můžeme pomocí NLP dosáhnout trvalé změny
 • Jak dokážeme pomoci sami sobě
 • Jak lze NLP využít pro zvládání každodenních situací
 • Jak postupovat, pokud máme pocit, že nám NLP nefunguje
Zobrazit celé
Videolekce
Když lídři sami nestačí
Radka Dohnalová a Petr Havlíček
Radka Dohnalová a Petr Havlíček
 • Co je empowerment
 • 3 překážky empowermentu
 • Jak si určit, co pouštět
 • Delegovatelná rozhodnutí
Zobrazit celé
Videolekce
Z toxi na „tochci“ prostředí
Radka Dohnalová a Petr Havlíček
Radka Dohnalová a Petr Havlíček
 • Proč je psychologické bezpečí důležité
 • 4 překážky psychologického bezpečí
 • Jak překonat překážky na cestě k psychologickému bezpečí
Zobrazit celé
Aby terapie fungovala, pomůžeme vám najít nejlepšího terapeuta
Pomocí krátkého testu vám pomůžeme najít někoho, kdo vám bude naslouchat, do 5 minut
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Než se terapeuti připojí k naší komunitě, procházejí dlouhým výběrovým řízením, mají ověřené vzdělání a trénink.
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Po krátkém testu vám ukážeme tři nejvhodnější terapeuty podle vašich požadavků.
Terapii doplníme videolekcemi
Terapii doplníme videolekcemi
S naším členstvím nabízíme 60 online videolekcí o duševním zdraví, které můžete kdykoli sledovat.
Zahájit test
Hedepy
Přihlaste se k odběru newsletteru Hedepy
Tipy, slevy, novinky
Přihlášením k odběru potvrzujete přečtení našich zásad zpracování osobních údajů.
Sledujte nás na @hedepycz
#Nebudtenatosami
Přejít na Instagram
https://www.instagram.com/p/CugmU_7I1tq/https://www.instagram.com/p/CteX4p4KAO9/
https://www.instagram.com/p/CoK7uEBrH1s/https://www.instagram.com/p/CwPUf68oNMT/
https://www.instagram.com/hedepycz
https://www.instagram.com/p/CsOFcQEomSK/https://www.instagram.com/p/CrySqzkofTa/
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna