Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Hedepy s.r.o., IČ: 09206281, DIČ: CZ09206281, se sídlem: Sestupná 105/8, 160 00 Praha 6, zastoupená: Romanem Zámečníkem a Lukášem Krčilem – jednateli, č. účtu: 2801819429/2010, e-mail: podpora@hedepy.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 332559 („Správce“) zpracovává Vaše níže uvedené údaje za účelem zprostředkování terapeutických služeb a zajištění fungování webových stránek. Vážíme si Vaší důvěry a veškeré poskytnuté údaje důvěrně zpracováváme.

 

Jaké údaje o Vás tedy zpracováváme?

 • Vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, telefon a e-mail;
 • Informace o Vašich platbách – forma plateb a detaily způsobu úhrady sezení;
 • Informace o zpětné vazbě a hodnocení terapeutů, pokud jej poskytnete;
 • Informace o Vaší návštěvě našich stránek a rezervačního systému v souladu s naší Cookies Policy.

 

Proč je zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem organizace setkání s terapeutem, platby za jeho služby a průzkumu kvality sezení, pokud jste neodmítli možnost být kontaktovaní při registraci, popř. odesláním e-mailu na podpora@hedepy.cz.

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Údaje o Vás v rezervačním systému budeme zpracovávat pouze po dobu, kdy budete náš klient. Vaše osobní údaje automaticky odstranit po uplynutí jednoho roku od posledního sezení. Na žádost je smažeme kdykoliv. Informace o proběhlých platbách musíme dle zákona o účetnictví zpracovávat po dobu 10 let. Následně budou smazány.

 

Citlivé údaje

Naše společnost, jako správce, nezpracovává žádné Vaše citlivé údaje, tj. informace o Vašem zdravotním stavu či doporučených sezeních, popřípadě léčbě. Vztah mezi Vámi a Vaším terapeutem je důvěrný vztah mezi Vámi a veškeré citlivé informace zpracovává/může zpracovávat pouze Váš terapeut, který je vázaný kodexem Evropské asociace psychoterapeutů. 

Vaše terapie může být nahrána (na návrh terapeuta a pouze s Vaším písemným nebo jinak zaznamenaným souhlasem) za účelem následné analýzy terapeutem. Naše společnost nemá a nebude mít přístup k záznamu. 

 

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Využíváme služeb společnosti Reservanto s.r.o., která zajišťuje rezervační portál a spravuje platby. Dále Vaše osobní údaje předáme vybranému terapeutovi. Sezení jsou organizovány prostřednictvím Google Hangouts. Doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů dříve, než se připojíte.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Naše společnost klade důraz na důvěrnost konzultací a bezpečnost Vašich údajů. Přijali jsme vysoký standard požadavků na zabezpečení systémů a spolupracujících osob. Mezi hlavní požadavky patří:

 • Vysoké nároky na terapeuty a jejich profesionalitu včetně požadavků na zabezpečení informací o Vás;
 • Technická opatření na zabezpečení rezervačního systému a videokonferencí;
 • Minimalizace zpracovávaných údajů a osob s přístupem k údajům;
 • Mlčenlivost veškerých osob, které mají přístup do rezervačního systému a/nebo řeší zprostředkování sezení.

 

Jaká máte práva?

 1. Máte především právo na informace: Můžete se nás zeptat, jestli a případně jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a na cokoliv, co se týká Vašich osobních údajů a již není zodpovězeno výše.
 2. Právo na opravu/doplnění: Pokud se Vám změnil e-mail, telefon nebo jméno, prosím kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktu a rádi Vaše kontaktní údaje opravíme nebo doplníme.
 3. Právo námitky zpracování: V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonných podmínek ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu,, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů nebo likvidaci osobních údajů. 
 4. Právo na přenos: Můžete nás požádat a my Vám v elektronické podobě pošleme výpis Vašich osobních údajů.
 5. Právo na výmaz: Kdykoliv můžete požadovat vymazat Vaše osobní údaje. Rádi Vám vyhovíme, pokud nejsou zde zákonné důvody pro další zpracování, např. informace o platbách kvůli zákonu o účetnictví.
 6. Právo na stížnost: Pokud se domníváte, že i přes veškerou snahu porušujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů, máte možnost se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, tel.  +420 234 665 111, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

A kde mohu uplatnit tato svá práva?

Rádi jsme s Vámi v kontaktu a snažíme se co nejrychleji řešit Vaše podněty, žádosti nebo i stížnosti.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu podpora@hedepy.cz nebo na naší adrese uvedené v záhlaví. V pracovní dny od 9 do 17 hodin jsme Vám k dispozici i na telefonu 772 123 001 a online chatu na https://hedepy.cz/.