Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Hedepy s.r.o., IČ: 09206281, DIČ: CZ09206281, se sídlem: Sestupná 105/8, 160 00 Praha 6, zastoupenou: Romanem Zámečníkem a Lukášem Krčilem – jednateli, č. účtu: 2801819429/2010, e-mail: podpora@hedepy.cz, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 332559 („Hedepy“) zpracovává Vaše níže uvedené údaje za účelem zprostředkování terapeutických služeb a zajištění fungování webových stránek. Vážíme si Vaší důvěry a veškeré poskytnuté údaje důvěrně zpracováváme.

 

Jaké údaje o Vás tedy zpracováváme jako Správce osobních údajů?

  • Vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, telefon a e-mail;
  • Informace o způsobu úhrady;
  • Informace o zpětné vazbě a hodnocení terapeutů, pokud jej poskytnete;
  • Informace z rezervačního systému – termíny sezení, zrušení sezení, apod.

  Informace o Vaší návštěvě našich stránek v souladu s našemi Zásadami používání souborů cookies.

Pro vyloučení pochybností, bychom rádi zdůraznili, že (a) Hedepy nemá přístup k videokonferencím s Vaším terapeutem, ani nedostává od terapeuta žádné informace o Vás, pouze potvrzení, že sezení proběhlo/neproběhlo (tudíž správcem osobních údajů sdělených během sezení je pouze Váš terapeut); a (b) Hedepy nemá přístup k informaci o Vaší platební kartě (správcem je Commgate Payments a.s.) – my pouze dostaneme informaci jestli platba proběhla/neproběhla).

 

Proč je zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem organizace setkání s terapeutem, platbou za jeho služby a průzkum kvality sezení, pokud jste neodmítli možnost být kontaktovaní při registraci anebo následně jste odvolali souhlas s poskytnutím zpětné vazby.

 

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Údaje o Vás v rezervačním systému budeme zpracovávat pouze po dobu, pokud budete náš klient. Vaše osobní údaje automaticky smažeme po uplynutí jednoho roku od posledního sezení. Samozřejmě na žádost je smažeme kdykoliv ihned. Informace o proběhlých platbách, musíme dle zákona o účetnictví zpracovávat po dobu 10 let. Následně budou smazány.

 

Citlivé údaje

Jak jsme již výše uvedli, naše společnost, jako správce, nezpracovává žádné Vaše citlivé údaje, tj. informace o Vašem zdravotním stavu či doporučených sezeních, popřípadě léčbě. Vztah mezi Vámi a Vaším terapeutem je důvěrný vztah mezi Vámi a veškeré citlivé informace zpracovává/může zpracovávat pouze Váš terapeut, který je vázaný Kodexem Evropské asociace psychoterapeutů.
V případě, že se s terapeutem rozhodnete sezení nahrávat, naše společnost nemá a nebude mít přístup k záznamu.

 

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Využíváme služeb společnosti Twilio Inc. pro zajištění zabezpečeného spojení s Vaším terapeutem. Naše společnost si vybrala americkou společnost pro její vysoké zabezpečení systémů a její vysoký standard, pokud jde o ochranu osobních údajů, zcela v souladu s GDPR. Se společností Twilio Inc. máme uzavřené tzv. standardní smluvní doložky, které jsou doporučeny Evropskou komisí jako zcela postačující pro zajištění stejné ochrany osobním údajům, jakou poskytují státy Evropské unie.

Dále platba za jednotlivá sezení je organizována společností Comgate Payments a.s., která je správcem Vašich osobních údajů a naší společnosti pouze předává informaci, zda platba proběhla/neproběhla v pořádku. Žádné Vaše údaje týkající se platby nám nepředává.

Doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů dříve, než se připojíte.

Pokud jste získali voucher na sezení, tak bychom Vás rádi ujistili, že poskytovateli voucheru nepředáváme žádné Vaše osobní údaje, pouze agregovaná data o celkovém počtu sezení na voucher a celkové nominální hodnotě uplatněných voucherů.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Naše společnost klade důraz na důvěrnost konzultací a bezpečnost Vašich údajů. Přijali jsme vysoký standard požadavků na zabezpečení systémů a spolupracujících osob. Mezi hlavní patří:

 • Vysoké požadavky na terapeuty a jejich profesionalitu včetně požadavků na zabezpečení informací o Vás;
 • Technická opatření na zabezpečení rezervačního systému a videokonferencí;
 • Minimalizace zpracovávaných údajů a osob s přístupem k údajům;
 • Mlčenlivost veškerých osob, které mají přístup do rezervačního systému a/nebo řeší zprostředkování sezení.

 

Jaká máte práva?

 1. Máte především právo na informace: můžete se nás zeptat, jestli a případně jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a cokoliv co se týká Vašich osobních údajů a již není zodpovězeno výše.
 2. Právo na opravu/doplnění: Pokud se Vám změnil e-mail, telefon nebo jméno, prosím kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktu a rádi Vaše kontaktní údaje opravíme nebo doplníme.
 3. Právo námitky zpracování: V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů nebo likvidaci osobních údajů. 
 4. Právo na přenos: můžete nás požádat a my Vám v elektronické podobě pošleme výpis Vašich osobních údajů.
 5. Právo na výmaz: Kdykoliv můžete požadovat vymazat Vaše osobní údaje. Rádi Vám vyhovíme, pokud nejsou zde zákonné důvody pro další zpracování, např. informace o platbách kvůli zákonu o účetnictví.
 6. Právo na stížnost: Pokud se domníváte, že i přes veškerou snahu, porušujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů, máte možnost se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, tel.  +420 234 665 111, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

A kde mohu uplatnit tato svá práva?

Rádi jsme s Vámi v kontaktu a snažíme se co nejrychleji řešit Vaše podněty, žádosti nebo i stížnosti.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu podpora@hedepy.cz, na naší adrese uvedené v záhlaví. V pracovní dny od 9 do 17 hodin jsme Vám k dispozici i na telefonu 772 123 001 a online chatu na https://hedepy.cz/.