Narcis, hysterka nebo hraničář. Říká vám to něco? Pregnantní výrazy, které zdomácněly v našem slovníku pro případ, že chceme někomu uštědřit nepěknou výtku směrem k tomu, jak se právě chová. Ve skutečnosti je jejich původ daleko zásadnější. Poruchy osobnosti významně zasahují do života člověka, odhadem asi 10 % lidí kolem nás. Dalším pak zasahují do života tím, že s nimi žijí, mají děti nebo fungují na pracovišti. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, nemusíte se svými těžkostmi zůstávat sami. Psychoterapie je možností, jak se naučit zvládat své emoce a uzdravovat mezilidské vztahy.

Co to jsou poruchy osobnosti?

Poruchy osobnosti jsou ve skutečnosti skupinou velmi různorodých druhů odchylek od tzv. normální osobnosti. Obvykle bývají některé jejich rysy natolik výrazné, že dokáží negativně ovlivňovat kvalitu života jak člověka samého, tak i jeho blízkých.

Jaké jsou nejčastější poruchy osobnosti? A jak se od sebe vzájemně liší?

S jistotou určit, jaké typy poruch osobnosti jsou v populaci nejčastější, je obtížné. V popředí ale podle všeho stojí především anankastická, paranoidní nebo emočně nestabilní porucha osobnosti. Vzájemně jsou ale velmi odlišné, a to právě tím, jaké rysy osobnosti u jedince dominují. Anankastická osobnost o světě přemýšlí černobíle, projevuje se jako puntičkář, který se soustředí na detaily, zároveň je ale k sobě i k ostatním nadmíru kritický. Paranoidní osobnost je také nedůvěřivá, a to až na hranici nevraživosti. Často se v myšlenkách zabývá skrytými významy toho, co kdo řekl, a vnímá je jako osobní útok. Naproti tomu emočně nestabilní osobnost je ve vztazích velmi angažovaná, často se ale projevuje konfliktně, její vztahy jsou velmi intenzivní, ale nemají příliš dlouhé trvání. Známý je hraniční typ emocionálně nestabilní poruchy osobnosti, který je navíc doprovázen pocity vnitřní prázdnoty a rozpolceností. Ta je ve vztazích prožívána jako obava z blízkosti a současně jako úzkost z opuštění. Podobně specifické jsou další typy poruch osobnosti, jakými jsou schizoidní, disociální, histriónská, vyhýbavá nebo závislá porucha osobnosti.

žena sedící na zemi

Jak se projevuje porucha osobnosti? Jak zjistím, že trpím poruchou osobnosti?

Porucha osobnosti se nejčastěji obnaží ve vztazích. Právě tam zažívají lidé trpící některým typem poruch osobnosti obvykle největší ztráty. Jejich vztahy jsou problematické, neuspokojivé, někteří se v nich cítí ohrožení, jiní jsou na nich závislí, v některých případech je to kombinace obojího. Už tak zvýrazněné rysy v osobnosti se ještě umocní v náročných životních situacích. Schopnost vypořádat se s krizí je pro člověka s poruchou osobnosti mnohonásobně nižší.

Příčiny jsou dvojího rázu : genetické vlivy a psychosociální vlivy (výchova, životní okolnosti a jejich zpracování). Obvykle se u vzniku poruchy osobnosti kombinují oba zmíněné vlivy.

Dostupné online testy osobnosti jsou vhodným orientačním nástrojem ke zjištění jejího profilu. Pomůžou nám pojmenovat to, k čemu emočně i myšlenkově inklinujeme, a jaké to má následně vlivy na naše chování. Kompletní diagnostiku provádí ale pouze odborník, nejčastěji klinický psycholog. Jedná se o komplexní psychologické vyšetření, které obsahuje rozhovor, anamnézu, dotazníkové nebo projektivní metody.

Jak se léčí poruchy osobnosti?

Léčebným postupem první volby je psychoterapie. Důležité je ale správně nastavit cíle a očekávání. Jedině tak předejdeme předčasnému ukončení léčby a zklamání. Osobnost je pro nás základem, nosným pilířem, který dává ráz našemu vnímání světa a fungování v něm. Pokud je třeba zasáhnout do její struktury, vždy se jedná o dlouhodobý proces. Střednědobá nebo krátkodobá psychoterapie pomáhá lidem s poruchami osobnosti spíše překlenout krizové momenty. Z léků jsou pro poruchy chování používány stabilizátory nálad, antidepresiva nebo nízké dávky antipsychotik. Není doporučováno jejich dlouhodobé užívání, cílem je pomocí nich překonat dočasné zhoršení psychického stavu.

Jak pomáhá psychoterapie s léčbou poruch osobnosti?

Psychoterapie je významným pomocníkem, pokud se jedná o léčbu poruch osobnosti. Pro její úspěšný proces je klíčová motivace. Její zvědomění (tedy to, že bude tématem rozhovoru mezi klientem a terapeutem) pomůže člověku vytrvat i v náročnějších fázích léčby. Zásadním je ale především vztah důvěry, který může být ze strany klienta často prověřován, stejně tak jako jsou prověřovány ostatní vztahy v jeho životě. A je to právě terapeutický vztah, který umožní člověku pomalu a bezpečně opouštět ty strategie, které jeho životu nesvědčí, a nahrazovat je novými (psychodynamické směry).

Jak může pomoci online psychoterapie s léčbou poruch osobnosti?

Online psychoterapie využívá všech nástrojů a možností osobních setkání, zásadní přidanou hodnotou je ale to, že vás propojí s odborníkem, který by byl pro vás jinak příliš daleko nebo obtížně dostupný. Právě v případě dlouhodobé psychoterapie je toto významné ulehčení celého procesu. Svého terapeuta máte tak na dosah, i když je pro vás život nepředvídatelný nebo je složité dát mu řád.

Reálný příběh klienta a jak mu pomohla terapie:

„Vždycky jsem byla emotivní. Vzpomínám si na ten poslední večer před hospitalizací, na návštěvu přijel syn se snachou, pohádali jsme se, vlastně už ani nevím přesně proč, a pak přišla ta bolest u srdce a zrychlený dech, měla jsem pocit, že určitě umřu. Všechna vyšetření byla negativní a já se ocitla na psychiatrii. Tam poprvé mi byla doporučena psychoterapie. Nikdy by mě nenapadlo, že to budu já, kdo bude chodit na pravidelná sezení. Moje psychoterapeutka byla ale úplně jiná než většina doktorů, bála jsem se zbytečně. Společně se teď vracíme k mým kořenům, mému dětství a komplikovanému vztahu s otcem. Poprvé mám pocit, že mě můj život jen neovládá, ale že ho i já můžu mít ve svých rukou.“

Přemýšlíte o terapii?

Určitě to stojí za vyzkoušení
Aby terapie fungovala, pomůžeme vám najít nejlepšího terapeuta
Pomocí krátkého testu vám pomůžeme najít někoho, kdo vám bude naslouchat, do 5 minut
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Než se terapeuti připojí k naší komunitě, procházejí dlouhým výběrovým řízením, mají ověřené vzdělání a trénink.
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Po krátkém testu vám ukážeme tři nejvhodnější terapeuty podle vašich požadavků.
Terapii doplníme videolekcemi
Terapii doplníme videolekcemi
S naším členstvím nabízíme 60 online videolekcí o duševním zdraví, které můžete kdykoli sledovat.
Zahájit test
Hedepy
Přihlaste se k odběru newsletteru Hedepy
Tipy, slevy, novinky
Přihlášením k odběru potvrzujete přečtení našich zásad zpracování osobních údajů.
Sledujte nás na @hedepycz
#Nebudtenatosami
Přejít na Instagram
https://www.instagram.com/p/CugmU_7I1tq/https://www.instagram.com/p/CteX4p4KAO9/
https://www.instagram.com/p/CoK7uEBrH1s/https://www.instagram.com/p/CwPUf68oNMT/
https://www.instagram.com/hedepycz
https://www.instagram.com/p/CsOFcQEomSK/https://www.instagram.com/p/CrySqzkofTa/
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna