Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem, psychoterapeutem a koučem?

Psycholog

Je absolventem jednooborového magisterského studia psychologie na filozofické fakultě (u nás s titulem Mgr. nebo následně PhDr. před jménem), který se v rámci své práce zabývá psychologií. Psycholog se může specializovat v různých oborech (např. vězeňský psycholog, psycholog práce, školní psycholog atd.), kde se jeho náplň práce liší podle dané specializace. Např. školní psycholog se zabývá třeba diagnostikou školní zralosti atd. 

 

Psychiatr

Je lékař, absolvent lékařské fakulty (u nás s titulem MUDr. před jménem), který se psychiatrií zabývá profesně, má tedy atestaci z psychiatrie, kterou získá po minimálně 5leté praxi na psychiatrii a složením atestačních zkoušek. Profesně se pak může specializovat na různé dílčí oblasti psychiatrie, jako je např. dětská psychiatrie, léčba závislostí atd. Psychiatr na rozdíl od psychologa může předepisovat léky.

 

Psychoterapeut

Může být psycholog, psychiatr, sociální pracovník atp., pokud splnil psychoterapeutické vzdělání (několikaletý výcvik zakončený zkouškou), prošel vlastní psychoterapií a absolvoval průběžné supervize vlastní praxe.

 

Kouč

Je člověk, který lidem pomáhá stanovit cíle a následně jejich cílů dosahovat. Problematické u slova kouč je to, že není nikde ukotvené, kdo si může říkat kouč a kdo ne. Výsledkem je, že slovo kouč může použít každý. Rozdíl mezi psychoterapií a koučinkem je takový, že cílem psychoterapeutického úsilí je zmírnit nebo odstranit potíže klienta, je to metoda léčby, zatímco cílem koučinku je pomoc při dosahování cílů (např. zhubnutí, získání vysněné práce atp.). Někdy však narážíme na limity koučování, protože překážky, které nám v dosahování cílů brání, jsou ukryty hluboko v nás. Pak je vhodnější zvolit cestu psychoterapie, která působí na hlubší úrovni než koučink.

terapeuti

Doporučíme Vám tři ideální terapeuty

Na základě 19 otázek vám ze 100+ terapeutů najdeme ty nejlépe odpovídající vašim představám a tématům.

A to na základě věcí, o kterých chcete mluvit
Podle toho jak na terapii spěcháte
Podle druhu terapie, která vám bude sedět