Zlepšování leadershipu je často doménou koučování. Psychoterapie může pomoci porozumět vnitřním konfliktům či obavám, které brání tomu, být lepším leaderem. Kromě toho obvykle vede ke zlepšení vnímání vlastních pocitů a větší autenticitě. Může přispět ke zlepšení naslouchání a empatie k druhým. To vše je pro moderní leadership nezbytné.

leadership

Co je to leadership?

Leadership (vůdcovství) je nenásilný styl vedení lidí. Leader udává vize či cíle a ostatní jej přirozeně následují. Zatímco leader vede pomocí vize a podpory vnitřní motivace v týmu, manažer je více orientovaný na plánování, organizaci pracovních úkolů a tvorbu zisku. Manažerské dovednosti se dají naučit, pro leadera je důležitá i osobní zralost. Z manažera se může stát leader.

Jak vést dobře lidi?

Leader i dobrý manažer nastavují cíle, naslouchají lidem a podporují jejich vnitřní motivaci. Starají se o růst a rozvoj členů týmu, vybírají si do týmu schopné lidi a nebojí se, že je přerostou. Orientují se na pozitivní výsledky, hledají cesty a řešení náročných situací, ne jejich viníky. Poskytují zpětnou vazbu a zároveň jsou jí sami otevření. Dobří leadeři jsou také autentičtí a čitelní pro ostatní. K tomu všemu je také zapotřebí, aby leader rozuměl sám sobě, znal své silné stránky, ale i slabá a problematická místa. I k tomu mu může pomoci psychoterapie.

Jak motivovat zaměstnance?

Zásadní, zejména u nedělnických profesí, je podporovat vnitřní motivaci zaměstnanců. Nastavit cíle a nechat je pracovat v mezích možností po svém, podporovat jejich učení, zapojovat je do dění a spolurozhodování. Spolu s úkoly předávat i zodpovědnost. Oceňovat práci lidí a místo negativní kritiky poskytovat férovou a na rozvoj orientovanou zpětnou vazbu.

Jak dávat zpětnou vazbu?

Efektivní zpětná vazba je orientovaná na budoucnost a ukazuje možnosti dalšího rozvoje, je poskytovaná individuálně a včas. Osvědčuje se na začátku požádat zaměstnance o zhodnocení své práce a dopřát mu dostatek prostoru a pozornosti. Konstruktivní zpětná vazba konkrétně popisuje pozorovatelné chování či výstupy práce a jejich důsledky, pozitivní i negativní. Manažeři se někdy bojí zpětnou vazbu dávat, mají strach z odporu či konfliktu, ale pokud se drží základních pravidel a mají skutečný zájem o druhého, může být výsledkem smysluplný dialog podporující rozvoj zaměstnance. Schopnost oddělit fakta od vlastních pocitů a umět obojí popsat výrazně usnadňuje poskytování zpětné vazby. I v tom může pomoci psychoterapie.

Jak ovlivnit manažerský styl?

Každý manažer má svůj vlastní styl toho, jak pracuje s lidmi, jestli je autoritativní, či demokratický, zda lidem důvěřuje, nebo je neustále kontroluje. Styl je ovlivněn výchovou, osobností i kulturou. Řada manažerů používá, často nevědomě, stejný styl jako jejich nadřízený. Při psychoterapii se může ukázat, jak se člověk jako manažer skutečně cítí, zda se nesnaží o chování, které je v rozporu s jeho nastavením. Zároveň dochází k podpoře autenticity, která je pro manažera důležitá a zvyšuje jeho důvěryhodnost.

Jak s leadershipem může pomoci online psychoterapie?

Manažeři a leadeři firem jsou vystaveni náročným pracovním situacím včetně konfliktů, zároveň si často stěžují, že je nemají s kým sdílet a připadají s nimi sami. Je tedy užitečné obrátit se na odborníka, který jim bude naslouchat a nabídne bezpečný prostor pro sdílení emocí. Vedoucí pracovníci jsou také často zaneprázdnění, proto online psychoterapie může být možností, jak ušetřit čas s dojížděním nebo například spojit psychologickou konzultaci s procházkou.

Reálný příběh klienta a jak mu pomohla terapie:

„Pracuji na nové pozici jako projektový manažer a vedu tým lidí, od kterých jsem dostal negativní zpětnou vazbu. Pomalu se rozhoduji, protože se bojím dělat chyby. Mám strach, že kvůli tomu o práci přijdu. Na terapii jsem se proto učil postavit se svému strachu a trénovat chybování, snažil jsem se chybovat záměrně, abych si uvědomil, že se nic hrozného nestane. Díky tomu jsem v práci flexibilnější a mohu rychleji řešit věci, které jsou neodkladné, čímž nezdržuji ostatní.“

Přemýšlíte o terapii?

Určitě to stojí za vyzkoušení
Aby terapie fungovala, pomůžeme vám najít nejlepšího terapeuta
Pomocí krátkého testu vám pomůžeme najít někoho, kdo vám bude naslouchat, do 5 minut
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Než se terapeuti připojí k naší komunitě, procházejí dlouhým výběrovým řízením, mají ověřené vzdělání a trénink.
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Po krátkém testu vám ukážeme tři nejvhodnější terapeuty podle vašich požadavků.
Terapii doplníme videolekcemi
Terapii doplníme videolekcemi
S naším členstvím nabízíme 60 online videolekcí o duševním zdraví, které můžete kdykoli sledovat.
Zahájit test
Hedepy
Přihlaste se k odběru newsletteru Hedepy
Tipy, slevy, novinky
Přihlášením k odběru potvrzujete přečtení našich zásad zpracování osobních údajů.
Sledujte nás na @hedepycz
#Nebudtenatosami
Přejít na Instagram
https://www.instagram.com/p/CugmU_7I1tq/https://www.instagram.com/p/CteX4p4KAO9/
https://www.instagram.com/p/CoK7uEBrH1s/https://www.instagram.com/p/CwPUf68oNMT/
https://www.instagram.com/hedepycz
https://www.instagram.com/p/CsOFcQEomSK/https://www.instagram.com/p/CrySqzkofTa/
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna