Employee Net Promoter Score:
zjistěte, co si o vás zaměstnanci opravdu myslí

Firmy s vysoce angažovanými a spokojenými zaměstnanci vykazují o 21 % vyšší zisky. Máte ale tušení, jak si jako zaměstnavatel vedete a jestli jsou u vás lidi opravdu spokojení? Odpověď vám dá ukazatel Employee Net Promoter Score (eNPS).

Co je Employee Net Promoter Score (eNPS)?

Employee Net Promoter Score (eNPS) měří angažovanost a loajalitu vašich zaměstnanců. Doslova říká, do jaké míry by vás zaměstnanci doporučili jako skvělé místo k práci. Nejde přitom o žádné rozsáhlé dotazníky, ale jednoduchý průzkum spokojenosti zaměstnanců, ze kterého na první pohled uvidíte, jak si vedete. Podle toho pak můžete plánovat efektivní kroky ke zlepšení vašeho employer brandingu.

Na základě eNPS můžete firmě ušetřit nemalé náklady

Samotné eNPS je sice „jen“ ukazatelem, pomůže vám ale udělat včas ta správná rozhodnutí, aby se u vás lidé cítili dobře.

Spokojení zaměstnanci jsou přitom pro úspěch firmy zásadní:

  • Odvedou více kvalitní práce – se spokojeností stoupá produktivita o 12 %, podle některých studií i více.
  • Sníží celkovou fluktuaci a s ní spojené náklady – silná značka zaměstnavatele ušetří až 50 % nákladů na nábor nového člena týmu. Lidem se od vás nebude chtít odcházet a uchazečů bude vždy dost.
  • Postarají se o skvělou zákaznickou zkušenost – a tím vám zajistí spokojené zákazníky.

Právě proto firmy s angažovaným týmem vykazují průměrně o 21 % vyšší zisk.

Jak eNPS měřit?

Jednoduchost měření eNPS spočívá v pravidelném pokládání jediné otázky:

„Na stupnici od 0 do 10, jak pravděpodobné je, že byste nás doporučili jako zaměstnavatele svým přátelům a známým?

Na základě odpovědí jsou zaměstnanci rozděleni do tří kategorií:

  • Promoters – nadšenci (odpověď 9–10)
  • Passives – pasivní spokojení (odpověď 7–8)
  • Detractors – kritici (odpověď 0–6)

Odečtením procenta kritiků od procenta nadšenců získáte skóre pohybující se v hodnotách –100 až 100. Čím vyšší skóre, tím lépe si jako zaměstnavatel vedete.

Díky tomu, že odpověď na otázku zabere jen pár vteřin, získáte od týmu dostatek dat a výsledky budou opravdu vypovídající.

Jak poznáme, že si jako firma vedeme dobře?

Dejme tomu, že už svoje eNPS skóre znáte. Je to ale hodně, nebo málo? Kdy už je potřeba na něčem zapracovat?

eNPS je standardizovaná a rozšířená metoda, výsledky tak můžete snadno porovnávat s dalšími firmami. Tady je ale potřeba si dát trochu pozor. Průměrné eNSP se totiž liší v různých odvětvích a také v různých typech organizací a profesí. Srovnání s firmami proto orientačně určitě ano, ale přikládat mu zásadní váhu raději ne.

Vhodnější je sledovat vývoj vlastního eNPS v čase. Snažit se o jeho zlepšení a rychle reagovat na případné propady, než přijde odliv zaměstnanců. Porovnávat můžete i jednotlivé týmy nebo divize vaší firmy mezi sebou.

Obecně se za dobrý výsledek považuje eNPS mezi 10 a 30. Hodnoty nad 30 už jsou výjimečné. Nejvyššího skóre u nás dosáhly v roce 2022 firmy Innogy a Karvinská hornická nemocnice.

Měření eNPS v praxi

Nejlepším způsobem, jak měřit eNPS, je integrovat průzkumné otázky do vašeho interního komunikačního nástroje, jako je Slack nebo Microsoft Teams. Cílem je udělat jejich zodpovězení vašemu týmu co nejjednodušší, ať získáte co nejvíce dat.

Měření eNPS je součástí našeho komplexního programu péče o duševní zdraví pro firmy Hedepy. V rámci jednoduchého a zábavného dotazníku pravidelně nejen zjišťuje eNPS, ale také monitoruje náladu ve firmě, abyste včas odhalili jakýkoliv problém.

Tou největší výhodou ale je, že řešení zjištěných problémů nezůstává jen na vás. Na základě odpovědí danému členovi týmu rovnou nabídneme konkrétní vzdělávací video, rychlý chat s psychologem nebo plnohodnotnou online psychoterapii. Všechny tyto služby jsou součástí programu. Vy tak můžete efektivněji plánovat své osobní schůzky, když jsou opravdu potřeba.

Chcete měřit vaše eNPS a udělat tak důležitý krok ke spokojenému a angažovanému týmu? Objevte více o firemním programu pro péči o duševní zdraví Hedepy.

Vyzkoušejte si Hedepy bez závazků

  • Získejte Hedepy bez závazků

  • Připravíme pro vás webinář na podporu psychické odolnosti

  • Váš tým získá přístup k online lekcím

Cesta k duševní pohodě vašich týmů začíná tady

Získejte Hedepy bez závazků