Zjistěte, co vaše zaměstnance opravdu motivuje.
Poradíme vám jak

Když se řekne motivace zaměstnanců, většině z nás se bleskem vybaví firemní benefity. To je ale jen malá část celého motivačního koláče. Abyste své zaměstnance udrželi motivované dlouhodobě, je potřeba jít mnohem dál.

Vnější vs. vnitřní motivace zaměstnanců

Oba dva typy motivace jsou důležité, teprve když je ale spojíte dohromady, dokážou váš tým pohánět kupředu dlouhodobě. Nástroje vnější motivace jako finanční odměny, benefity, flexibilní pracovní doba, příspěvek na sport nebo hrazená péče o duševní zdraví jsou skvělým oceněním za práci.

Odměny u vás ale samy o sobě lidi dlouho neudrží. Věděli jste například, že podle průzkumu LinkedIn považuje 63 % lidí za klíčový faktor při výběru práce work-life balance?

„V posledních letech se motivace ve spojení s prací změnila ve spoustě směrech. Lidé velmi oceňují možnost pracovat z domova a stává se už spíše standardem. Celá firemní komunikace se tak přesouvá do online prostředí. Lidé si více váží svého volného času a hledají zdravý balanc mezi kariérou a osobním životem. Do popředí se proto dostávají benefity pro péči o duševní zdraví a wellbeing obecně. S nástupem Generace Z se důraz na duševní zdraví ještě zvyšuje.“
Kateřina Bláhová Head of People&Culture ve Sto skupin

Vnitřní motivace je mnohem silnější

Vychází totiž z osobní vize každého z nás – z toho, jak chceme žít nebo kým se chceme stát. Vnitřní motivace se ale klidně může prolínat s tou vnější. Pokud chce mít například manažer zvládnutý work-life balance, aby měl prostor pro svou rodinu, může být hrazená péče o duševní zdraví a flexibilní pracovní doba vnější i vnitřní motivací zároveň. Pomáhá mu totiž jít si za jeho vizí.

Vnitřní motivace ale může vypadat různě:

 • kariérní postup
 • osobní rozvoj
 • status a prestiž
 • možnost uplatnit kreativitu
 • osobní hodnoty jako udržitelnost

Klíčem je zjistit, co váš tým doopravdy motivuje

A to ne tým jako celek, ale každého člena zvlášť. Znát jejich individuální motivaci a dát jim prostor pracovat co nejvíce v souladu s osobní vizí. A pak tomu také přizpůsobit váš benefitní program.

Jak ale zjistit individuální motivátory vašich zaměstnanců a co nejlépe je využít?

 • Aktivně naslouchejte: Věnujte čas smysluplným rozhovorům s každým členem týmu. Ptejte se na jejich kariérní cíle, zájmy a aspirace. 
 • Rozpoznejte jedinečné silné stránky: Těm se pak snažte úkoly a projekty přizpůsobit, aby je mohli zaměstnanci využít. Když pracují v oblastech, ve kterých vynikají, vidí za sebou výsledky a ocenění, pohání je to kupředu.
 • Nabídněte skutečné příležitosti k růstu: Naprostá většina z nás je motivována pokrokem a rozvojem. Proto dejte příležitost k neustálému učení, zvyšování kvalifikace a kariérnímu postupu. Nechte jim ale prostor si vybrat, v čem přesně se chtějí zlepšovat.
 • Nabídněte samostatnost a flexibilitu: Nastavte cíle, ale umožněte flexibilitu při jejich plnění. Dejte lidem větší volnost, ale zároveň zodpovědnost za výsledky.
 • Projevujte uznání: Pravidelně oceňujte a oslavujte velké i malé úspěchy. Všímejte si snahy a péče, kterou lidi projektům věnují. Když ji upřímně oceníte, budou v tom pokračovat.

Hlavně buďte flexibilní a přizpůsobujte se. Motivace se mohou v průběhu času měnit. Proto mějte oči otevřené, sledujte okolnosti a motivační strategie tomu přizpůsobte.

„Udržovat se v obraze o tom, co váš tým motivuje, můžete online průzkumy spokojenosti, pravidelnými 1:1 schůzkami zaměřenými právě na spokojenost, ale hlavně udržováním otevřené a transparentní komunikace, aby s vámi zaměstnanci upřímně sdíleli svá přání i případné problémy. Je důležité rozvíjet leadership a respektující přístup.“
Kateřina Bláhová Head of People&Culture ve Sto skupin

Motivaci týmu zvýšíte už správnou komunikací

Ta je v týmu opravdu zásadní, ale spousta firem jí nepřikládá důležitost, jakou si zaslouží. Když se bavíme o komunikaci ve spojení s motivací, měli byste myslet hlavně na:

 • Transparentnost a feedback – nejenže tak pomůžete lidem se zlepšovat, ale také je zbavíte nepříjemné nejistoty a pochyb o vlastní práci.
 • Smysl práce – když lidé rozumí tomu, jak jejich práce přispívá k cílům firmy, vidí v ní opravdový smysl. A ten je velkou vnitřní motivací. Dávejte proto úkolům a projektům kontext. Komunikujte s týmem o tom, proč co dělá, a ukažte jim, že je jejich práce důležitá.
 • Informovanost o dění ve firmě – sdílejte firemní úspěchy i výzvy a dávejte týmu vědět o tom, co se ve firmě děje. Posílíte tak důvěru ve vedení a zboříte tu pomyslnou bariéru, která mezi managementem a zbytkem týmu může být.

Jestli víte, že v týmu máte lidi, které motivuje osobní rozvoj nebo by uvítali hrazenou psychickou podporu formou terapie, prozkoumejte náš program péče o duševní zdraví pro firmy Hedepy.

Vyzkoušejte si Hedepy bez závazků

 • Získejte Hedepy bez závazků

 • Připravíme pro vás webinář na podporu psychické odolnosti

 • Váš tým získá přístup k online lekcím

Cesta k duševní pohodě vašich týmů začíná tady

Získejte Hedepy bez závazků