Je všechno, co řeknu terapeutovi, soukromé?

Psychoterapeut je vázán etickými pravidly psychoterapeutické profese, kdy jednou z hlavních etických zásad EAP (Evropská asociace pro psychoterapii) je princip důvěrnosti, kdy je primární povinností psychoterapeutů respektovat důvěrnost informací získaných od osob během terapeutické práce. Psychoterapeuti jsou zavázáni tyto informace nesdělovat nikomu dalšímu bez souhlasu dané osoby a zároveň jsou povinni zajistit bezpečné uložení veškerých informací o klientovi.