Je všechno, co řeknu terapeutovi, soukromé?

Psychoterapeut je vázán etickými pravidly psychoterapeutické profese, kdy jednou z hlavních etických zásad EAP (Evropská asociace pro psychoterapii) je princip důvěrnosti, kdy je primární povinností psychoterapeutů respektovat důvěrnost informací získaných od klientů během terapeutické práce. Psychoterapeuti jsou zavázáni tyto informace nesdělovat nikomu dalšímu bez souhlasu dané osoby a zároveň jsou povinni zajistit bezpečné uložení veškerých informací o klientovi.

terapeuti

Doporučíme Vám tři ideální terapeuty

Na základě 19 otázek vám ze 100+ terapeutů najdeme ty nejlépe odpovídající vašim představám a tématům.

A to na základě věcí, o kterých chcete mluvit
Podle toho jak na terapii spěcháte
Podle druhu terapie, která vám bude sedět