Cítili jste se někdy na večírku, v obklopení lidí, nekomfortně? Obtížně se vám Nebojte se. Ať už budete k vyléčení deprese potřebovat jen dílčí změny v životním stylu, přehodnocení zaběhnutého způsobu myšlení nebo výlet do hlubin vaší duše, jedná se o jedno z nejlépe léčitelných duševních onemocnění.

muž s depresí

Co je to deprese?

Deprese je onemocnění patřící do skupiny označované jako poruchy nálad. Pokud se špatná nálada nelepší čtrnáct dní, můžeme začít uvažovat o tom, že se možná překlápíte do lehké deprese.

Druhy deprese a jak deprese vzniká

Deprese může být endogenní (také “vnitřní”) nebo exogenní (často označována jako “reaktivní”). Příčiny endogenní deprese bývá těžší odhalit, protože se skrývají uvnitř nás samotných. Stojí za ní totiž nevyváženost chemického prostředí v mozku, která může být jak vrozená, tak i získaná v průběhu života. Tento typ deprese se většinou léčí pomocí antidepresiv.

Exogenní depresi může způsobit vnější faktory, jako například nadměrná zátěž a dlouhotrvající stres (například i syndrom vyhoření může přejít do deprese), těžké životní události nebo traumata. Průběh deprese ale bývá podobný, ať už nemoc vznikla jakkoli.

Depresi také můžeme rozdělovat na lehkou, střední a těžkou. V případě neléčené deprese se stav pacienta zhoršuje a depresivní stavy se prohlubují. Následkem takových stavů může být i úplné zanedbávání sebe i blízkých nebo ztráta chuti do života.

Jaké jsou příznaky deprese?

Nejčastějšími projevy deprese jsou zhoršená nálada, únava a ztráta zájmu o věci, které nás dříve těšily. Lidé trpící depresí často zažívají i poruchy spánku, změnu tělesné hmotnosti a chuti k jídlu, objevují se také myšlenky vedoucí k sebeobviňování a zoufalství.
Nejintenzivněji se depresivní stavy projevují zpravidla ráno.

Fyzické projevy deprese

Kromě hlubokého smutku se deprese velmi často projevují i psychosomaticky. Nejčastějšími fyzickými projevy deprese jsou:

 • pocit sevření a tlaku na hrudi
 • bolesti končetin a těla
 • potíže s trávením
 • tiky a neklid v těle
 • třes
 • špatná rovnováha
 • vysoký krevní tlak a tepová frekvence
 • návaly horka

Rozdíl mezi depresí a špatnou náladou

I špatnou náladu jsme si zvykli nazývat depresí či “depkou”, například zimní či podzimní depresi, depresi ze vztahu či samoty. Většinou jde ale jen o výkyvy nálady, které se dříve či později stabilizují. Špatná nálada samozřejmě není příjemná, ale nemusíme se jí bát. Je přirozenou součástí psychiky zdravého člověka.

Pokud ale cítíte, že trvá nezvykle dlouho a zabydluje se ve vašem životě na úkor jeho kvality, pak se může jednat o první známky deprese. V této fázi může rozhovor s terapeutem přinést vítanou úlevu a pomoci vám snadněji se zorientovat v nelehké situaci. Zjistíte tak, jestli je vaše deprese klinická, tedy zda ji lze prokazatelně diagnostikovat.

Jak poznám, že trpím depresí?

Spolehlivou diagnostiku provádí vždy odborník s pomocí psychologických testů. Nejčastěji je to klinický psycholog, psychiatr, ale i praktický lékař. Na základě psychologických testů a rozhovoru pak určí diagnózu a diskutuje s pacientem odpovídající léčbu. Tento postup platí především pro vážnější formy deprese. V případě lehčích obtíží může pomoci i terapeut v rámci poradenského rozhovoru.

Můžete se taky otestovat rychlým a spolehlivým online testem na depresi. Test metodou PHQ-9 je složený z devíti otázek a je využívaný terapeuty k odhalení příznaků deprese v klinické praxi.

Vyzkoušejte náš test na depresi zdarma.

Léčba deprese – co dělat, když mám depresi?

Léčba deprese je individuální proces. V závislosti na akutnosti deprese se přistupuje k psychoterapii, zapojení léků (typicky antidepresiv), nebo k jejich vzájemné kombinaci. Pokud na sobě pociťujete první známky deprese, hledejte možnosti, jak si ulevit alespoň do té doby, než budete mít možnost navštívit odborníka. Doporučujeme vyzkoušet několik ověřených rad, jak na deprese:

1. Upravte denní režim a režim spánku

Nastolte pravidelný režim, na který si možná budete chvíli zvykat, ale který v konečném důsledku příznivě ovlivní hormonální hladinu spoluodpovědnou za depresivní stavy. Nastavte zdravou životosprávu, vyhýbejte se alkoholu a pokud možno i kofeinu.

2. Svěřte se blízké osobě

Důvěrný rozhovor vás může zbavit depresivního pocitu samoty. Druhá osoba vám poskytne kromě opory jistě i prostor k tomu si urovnat myšlenky, které se zdají být v tichu vaší mysli možná až nesnesitelné. Podobnou službu poskytne i online terapeut, který pro vás může být k dispozici v opravdu krátké době, navíc se spojíte s odborníkem specializujícím se přímo na tyto specifické duševní obtíže.

3. Zkuste pohyb, relaxace nebo masáž

Tak jako mysl ovlivňuje tělo, tak tělo ovlivňuje mysl. Příjemnou stimulací vašich smyslů ulevíte i duševnímu napětí, které depresi provází. Na internetu naleznete řadu vedených relaxací nebo autogenních tréninků, dopřejte si aromaterapii nebo nenáročnou pohybovou aktivitu.

Co jsou poporodní deprese a co je způsobuje?

Poporodní depresi mohou zažívat dokonce i ty ženy, které se dosud cítily psychicky vyrovnané a netrpěly výraznými výkyvy nálad. Jednou z možných příčin se ukazuje být změněná hladina pohlavních hormonů, v tomto případě skupiny estrogenů.

Estrogen po porodu prudce klesne a během následujícího období kojení jeho hladina dále kolísá. Vzájemným působením se tak na úrovni biochemických procesů zvyšuje riziko výskytu depresivních stavů.

K dalším spouštěčům patří narušení biorytmu a spánku celkově. Ženy v tomto období ze dne na den přicházejí o pravidelný spánek a mění se jim celý denní režim, který se podřizuje potřebám miminka.

Nepomáhá ani sociální izolace, která může být pro spoustu žen stresující. V rovině psychické deprese často podpoří i naučené způsoby myšlení. Jedním z nich může být například přesvědčení, že říct si o pomoc je projev slabosti. Nenápadná věta znějící v podvědomí může ženu dohnat až na pokraj psychického a fyzického vyčerpání.

rodiče s novorozencem

Jak se projevuje poporodní deprese?

Poporodní deprese se může projevit hned po narození dítěte, ale také až po skončení šestinedělí. Deprese se může vyskytnout i u těhotných žen.

Mezi příznaky poporodní deprese patří:

 • smutek
 • vyčerpání
 • apatie
 • strach či úzkost
 • podrážděnost
 • pesimismus
 • nízké sebevědomí
 • pocity viny
 • pocit, že se žena nedokáže postarat o své dítě
 • plačtivost
 • nenávist vůči vlastnímu tělu

Co je to laktační psychóza a jaké jsou její příznaky?

Laktační či poporodní psychóza je těžší formou poporodní deprese. Nejčastěji se objevuje hned po porodu nebo během prvních dvou týdnů, ale může se objevit i do dvou měsíců od porodu.

Mezi projevy laktační psychózy patří:

 • ztráta kontaktu s realitou
 • halucinace či bludy
 • bezradnost
 • podrážděnost až agresivita
 • nekontrolovatelné úzkosti
 • noční můry, nespavost
 • sebevražedné myšlenky
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy paměti

U laktační psychózy je velmi důležitá okamžitá léčba, protože matka často úplně ztrácí schopnost pečovat o své dítě. Při včasné léčbě, většinou pomocí medikamentů nebo i hospitalizace, však příznaky psychózy většinou rychle ustupují.

Co je bipolární porucha?

Bipolární afektivní porucha je psychické onemocnění, při kterém se střídají euforické a hluboce depresivní stavy. V depresivní fázi může mít člověk sklony k sebepoškozování nebo dokonce k pokusům o sebevraždu.

Období mánie může vypadat bezproblémově až příjemně, ale postiženému se nemusí úplně dařit kontrolovat své činy, a pak se musí potýkat s jejich následky.

Při podezření na tuto nemoc je nutné vyhledat psychiatra, který může předepsat vhodné léky. Léčba probíhá v kombinaci s psychoterapií.

Jak pomoci člověku s depresí?

Někteří lidé s depresivní poruchou si nemusí uvědomovat, že trpí právě depresí – mohou ji nazývat špatnou náladou a čekat, až je přejde. Případně si své potíže nechtějí přiznat, nebo se bojí říct si o pomoc.

Pokud máte podezření, že někdo z vašich blízkých prožívá depresi, přistupujte k situaci citlivě. Takový člověk totiž nejvíc potřebuje podporu a empatii. Pokud to jde, pomozte mu dodržovat denní režim a vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se nebude bát mluvit o svých pocitech. Otevřete i téma odborné pomoci snažte se o ní mluvit tak, aby bylo jasné, že ji nijak neodsuzujete, naopak ji považujete za užitečnou.

Je také dobré počítat s tím, že chování blízkého člověka v depresi může být jiné, než jste byli zvyklí. Nebuďte frustrovaní z toho, že se blízkému snažíte ze všech sil pomoci, a on nevypadá, že by to oceňoval. Je možné, že se nachází ve fázi deprese, kde to zkrátka ocenit nedokáže, a bude mu to nějaký čas trvat. Věřte ale, že mu cestu z deprese můžete výrazně usnadnit.

Otestujte se na depresi

Můžete se taky otestovat rychlým a spolehlivým online testem na depresi. Test metodou PHQ-9 je složený z devíti otázek. Využívaný terapeuty k odhalení příznaků deprese v klinické praxi.

Reálný příběh klienta s depresemi a jak s tím pomohla psychoterapie

„Každé jaro se cítím podobně, vyčerpaně a jakoby bez života. Obvykle pomáhá hodně spánku, klid a samota. Jenže letos to nějak nestačilo. Týdny utíkaly a já se cítil spíš hůř než líp. Postupně jsem začal mít problém vyjít z bytu nebo přinutit se k práci, dojít na nákup jsem chodil jen v nejnutnějších případech, nejhorší bylo ale předstírat před svou vlastní rodinou, že je všechno v pořádku. Jednou mi došlo, že takhle dál fungovat už nevydržím. Děkuji za možnost online psychoterapie, protože překonat se a vyjít ven by pro mě bylo určitě daleko těžší. V terapii se mi podařilo odhalit jednu zásadní věc – že jsem svůj život zaplnil spoustou povinností, které mi ale už dávno nepřináší radost ani smysl. Za tu dobu jsem přehodnotil řadu věcí, a i když je ještě kus práce přede mnou, cítím po dlouhé době konečně zase energii a chuť do života.“

Přemýšlíte o terapii?

Určitě to stojí za vyzkoušení
Aby terapie fungovala, pomůžeme vám najít nejlepšího terapeuta
Pomocí krátkého testu vám pomůžeme najít někoho, kdo vám bude naslouchat, do 5 minut
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Naše terapeuty vybíráme pečlivě
Než se terapeuti připojí k naší komunitě, procházejí dlouhým výběrovým řízením, mají ověřené vzdělání a trénink.
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Pomůžeme vám najít toho nejlepšího terapeuta
Po krátkém testu vám ukážeme tři nejvhodnější terapeuty podle vašich požadavků.
Terapii doplníme videolekcemi
Terapii doplníme videolekcemi
S naším členstvím nabízíme 60 online videolekcí o duševním zdraví, které můžete kdykoli sledovat.
Zahájit test
Hedepy
Přihlaste se k odběru newsletteru Hedepy
Tipy, slevy, novinky
Přihlášením k odběru potvrzujete přečtení našich zásad zpracování osobních údajů.
Sledujte nás na @hedepycz
#Nebudtenatosami
Přejít na Instagram
https://www.instagram.com/p/CugmU_7I1tq/https://www.instagram.com/p/CteX4p4KAO9/
https://www.instagram.com/p/CoK7uEBrH1s/https://www.instagram.com/p/CwPUf68oNMT/
https://www.instagram.com/hedepycz
https://www.instagram.com/p/CsOFcQEomSK/https://www.instagram.com/p/CrySqzkofTa/
Footer

VisaMastercardGoogle PayApple PayPayPalKlarna