Co o vás prozradí vaše úzkosti a kdy jim začít věnovat pozornost?

Projevy úzkosti nejsou pro člověka pocitově nijak příjemné – kdo by si liboval v pocitu strachu a obavách o budoucnost? Pokud nám úzkost slouží, není potřeba se jí zbavovat nebo se jí bát, pokud ale pomalu přebírá vládu nad naším životem, nezůstávejte na ni sami. Úzkostné poruchy jsou velmi dobře léčitelné s pomocí psychoterapie.

Co je to vlastně úzkost?

Úzkost patří do základní výbavy každého člověka, protože nám pomáhá obstát v situacích ohrožení. Vyostří naše smysly a aktivuje dostatek energie v těle, abychom v případě nebezpečí utekli nebo s dostatečnou vervou bojovali (odtud reakce boj nebo útěk). Po stránce emoční ji poznáme jako strach. Dnešní svět přímou konfrontaci už často nevyžaduje, proto jsou úzkosti spojovány především s domnělými (očekávanými) hrozbami, které se v běžném životě projevují například jako starosti o zdraví naše nebo našich blízkých či obavy ze ztráty zaměstnání.

hedepy-jana-2-w

Kdy se úzkost mění v poruchu?

Pokud úzkost trvá příliš dlouho, je-li příliš intenzivní, nebo je neadekvátní reakcí na situaci, která by za normálních okolností stres v člověku nevyvolala, hovoříme o úzkostné poruše.

 

Jaké jsou nejčastější typy úzkostných poruch?

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) – jejím spouštěčem může být kromě jiných dlouhodobý stres nebo náročné životní události (odchod ze zaměstnání, rozchod, úraz a s ním spojená omezení). Ošidná je především v tom, že přichází plíživě a postupně roztáčí začarovaný kruh strachu, obav a úzkostí, kterým později podlehne i kritický rozum. 

Úzkostně depresivní porucha – Zatímco u GAD jde spíše o převládající náladu ve smyslu: Mám strach, protože to určitě špatně skončí, úzkostně depresivní porucha zní asi takto: Nemá to cenu, stejně to určitě zase nezvládnu. Správně tušíte, že obavy se pomalu přesouvají do úrovně smutné nálady, která vede člověka k celkovému útlumu.

 

Co pomáhá na úzkost?

S mírnou úzkostí mohou pomoci techniky zaměřené na tělo. Ideální jsou řízené relaxace, které nabuzený organismus opět uvedou do klidu, a tak uleví i napjaté mysli a emocím. Účinek můžete ještě podpořit zapojením své představivosti – nabídněte své mysli obrazy, ve kterých své starosti posíláte daleko od sebe jako loďku po řece. Úzkost je totiž převlečený strach a ten je často zase obavou ze ztráty kontroly. A právě umění odevzdat své starosti můžete takto jednoduše nacvičovat.

Další úrovní je sdílení svých obav s druhou osobou. Ideální je odborník, psychoterapeut, který vám kromě podpory pomůže pochopit i dynamiku úzkostí. Aniž byste kamkoliv chodili, můžete se spojit online s odborníkem specializovaným přímo na vaše obtíže.

 

Jak se léčí úzkostná porucha?

Nejčastěji se úzkostné poruchy léčí psychoterapií, která může i nemusí být podpořena léky (obvykle antidepresivy) v závislosti na závažnosti onemocnění. Pokud na sobě pociťujete příznaky, svěřte se svému lékaři nebo kontaktujte psychologa či psychoterapeuta. Doporučuje se v první řádě vyloučit i somatická onemocnění, která mohou mít podobné projevy jako úzkostné poruchy.

 

Jak mi pomůže psychoterapie, pokud trpím úzkostmi?

Psychoterapie je v léčbě úzkostí účinný nástroj, ať už trpíte mírnými příznaky, nebo je úzkost úporná a trvá delší dobu. Její proces může připomínat detektivní práci, kdy se postupně odkrývají jednotlivé souvislosti, které později prozradí, co v našem životě stojí za propuknutím nemoci. Někdy ale postačí jen dílčí změny (nastavení priorit, plánování času nebo důkladné zkoumání katastrofických myšlenek). Využít lze formy individuální, skupinové i online psychoterapie.

Vyzkoušejte psychoterapii přes videohovor

Prohlédněte si terapeuty, kteří se specializují na úzkosti
Mgr. Marie Brichová (1000+ h. praxe)
Úzkosti Poruchy příjmu potravy Vztahy Sebevědomí a sebepojetí Párová terapie
1 člověk doporučuje
Frekventant terapeutického výcviku
„Věřím, že každý v sobě máme klíč k vlastní spokojenosti.“
650 Kč / sezení
Úzkosti Rodičovství Truchlení Párová terapie Sebevědomí a sebepojetí
2 lidi doporučují
Ověřený certifikovaný výcvik
„Jednej tak, abys sloužil lidství jak v osobě své, tak v osobě kohokoliv jiného. Aby člověk byl cílem tvého jednání, a nikdy pouze jeho prostředkem. (I. Kant)“
650 Kč / sezení
Mgr. Tereza Chodlová (3000+ h. praxe)
Deprese Úzkosti Sebevědomí a sebepojetí Trauma Párová terapie
9 lidí doporučuje
Ověřený certifikovaný výcvik
„Psychoterapii vnímám jako bezpečný prostor, kde najdete porozumění a přijetí. Kde se vydáváme na společné hledání cesty, kterou se Vám v tuto chvíli nedaří najít.“
650 Kč / sezení

Přemýšlíte nad psychoterapií?

V tom případě stojí za to ji vyzkoušet

Pokud přemýšlíte o psychoterapii, určitě stojí za to ji vyzkoušet. Psychoterapie nemusí být jen p…

Podle realizovaných studií je online psychoterapie srovnatelně účinná jako psychoterapie “tváří v…

První sezení může probíhat různě. Pokud jde o online sezení, kromě toho, že probíhá přes počítač…